Milan Novakov, advokat: Planiranje (ne)izvesnog

  0

  Najviše sam naučio sasvim slučajno, kada sam pre pet godina video da principal klijentima odmah nakon osnivanja poslovnog poduhvata poklanja knjigu „Promena vlasničke strukture“ od Les Nemetija, u kojoj inače piše o planiranju povlačenja iz kompanije. Princip je jasan, ukoliko počneš da planiraš na vreme, možda ćeš i uspeti da postigneš najbolje rezultate.

  Trenutno, ekonomija je na neki način u vremenu primirja sa vanrednim merama i zdravstvenim efektima epidemije. Zaposleni se mahom vraćaju na svoja radna mesta, a kompanije sagledavaju posledice dva vrlo nepredvidiva meseca.

  Ukoliko prethodno navedeni princip stavimo u okvire trenutne situacije, shvatamo da najbolje rezultate možemo dobiti ukoliko dragoceno vreme primirja iskoristimo za umanjenje posledica i pripremu za (potencijalni) prekid primirja sa nevidljivim neprijateljem. Na kraju krajeva, u slučaju da ni drugog puta ne uvidimo pokazatelje nadolazeće krize, težina (ne)odgovornosti je u mnogo većoj meri na nama nego prvog puta.

  Razmišljajući o načinu primene principa na konkretne okolnosti, shvatamo da primena može biti unutrašnja i spoljašnja.

  Unutrašnja primena principa odnosi se na promenu odnosa kompanije prema zaposlenima. Prisiljenost funkcionisanja u vanrednim uslovima omogućila je kompanijama da naprave realnu procenu mogućnosti obavljanja određenih radnih zadataka na daljinu (od kuće). Rad na daljinu smanjio je troškove kompanija koji se odnose na prevoz zaposlenih, i otkrio mogućnosti pravljenja realnih ušteda koje proizilaze iz smanjene potrebe za fizičkim prostorom i generalno većom fleksibilnošću pri kretanju na radu. Od nemalog značaja je i verovatno zadovoljstvo zaposlenih koje proističe iz primene ovog principa.

  Spoljašnja primena se odnosi na konsolidaciju ugovornih odnosa sa partnerima kompanije. Sada više nego ikad, sa punim samopouzdanjem može se reći da svaka kompanija sa zdravim poslovanjem ima interes da posledice epidemija i drugih prirodnih nepogoda budu temeljno regulisane u međusobnim odnosima. Imajući to u vidu, dragoceno vreme primirja je pravi (a možda i jedini) trenutak da se osetljivi poslovni odnosi konsoliduju i osnaže u susret budućem neizvesnom periodu.

  Stoga, čini se da na kraju ove godine pitanje za vodeći menadžment kompanija neće biti „da li si ispunio svoj target“, već „da li si siguran da si preduzeo sve da on bude ispunjen?“

  Autor je advokat u SOG / Samardžić, Oreški & Grbović