Mercator Grupa ostvarila rast prihoda i profita u 2019. godini

    0

    Mercator Grupa je u 2019. godini ostvarila 2,138 milijardi evra prihoda, od čega 1,669 milijardi evra u osnovnoj delatnosti – maloprodaji, što predstavlja rast od 2,2 odsto. Neto dobit iznosila je 4,7 miliona evra, što je skoro tri puta više nego u 2018. godini. Grupa je u 2019. godini ostvarila normalizovani EBITDA u iznosu od 172,4 miliona evra. Pored toga, kompanija je značajno smanjila i zaduženost, jer je odnos normalizovanog neto duga i EBITDA smanjen sa 7,2 na 5,2.

    Na svojoj poslednjoj sednici, Nadzorni odbor Mercatora odobrio je godišnji izveštaj za 2019. godinu. Grupa je, prema tom izveštaju, zabeležila pozitivne rezultate po svim ključnim pokazateljima poslovanja. Tokom godine, Mercator je povećao prihode za 1,8%, u maloprodaji za 2,2%, a neto dobit Grupe veća je za 190,5%. Odnos normalizovanog neto finansijskog duga i EBITDA smanjen je za 27,2%, jer je sa 7,2 u 2018. godini, smanjen na 5,2, koliko je iznosio na kraju prethodne godine. Dodata vrednost po zaposlenom u maloprodaji takođe se povećala, i iznosi 28 000 evra u 2019. godini. Mercator je i dalje najveći poslodavac u Sloveniji i istovremeno jedan od najvećih poslodavaca u regiji.

    Mercator Grupa je pripremila svoj godišnji izveštaj u skladu s novim Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, što se najjasnije iskazuje u podacima o dugu, jer se zakupi za poslovne prostore tretiraju kao finansijski dug prema novom standardu. Ako zakupe za poslovne prostore ne bismo tretirali na taj način, što je bio slučaj do sada, onda bi neto finansijski dug Grupe bio manji od 600 miliona evra. Mercator Grupa nije imala tako relativno nizak finansijski dug najmanje poslednjih 12 godina.

    Tomislav Čizmić, predsednik Uprave Mercator Grupe, naglasio je: „Rezultati poslovanja u 2019. godini prvenstveno su rezultat implementacije nove poslovne strategije. Mercator Grupa će i dalje slediti svoje osnovne strateške orijentacije. Bićemo i dalje najveći regionalni trgovac, najbolji lokalni trgovac na svim svojim tržištima. Fokusiranost na lokalno snabdevanje i domaće brendove, predstavlja osnovu za dalje povećanje prodaje, a samim tim i za razvoj svih regionalnih dobavljača. Mercator je najvažniji poslovni partner regionalnoj poljoprivredi i prehrambenoj industriji. Svesni smo svoje sistemski važne uloge i ubuduće ćemo produbiti stratešku saradnju sa svojim poslovnim partnerima. Kompetentnost trgovca za upravljanje ‘omnichannel’ prodajom, mnogobrojnim tehnologijama i komunikacijskim kanalima postala je ključna komponenta uspeha i konkurentske prednosti. Naravno, za nastavak uspešnog razvoja Mercatora od strateškog je značaja da se dovrši i proces prenosa u Fortenovu, jer će se na taj način osigurati da Mercator ima stabilnog vlasnika koji će podržavati razvoj Mercatora u budućnosti.”