Matjaž Vodopivec, Atlantic Grupa: Kreativnost vodi ka novim perspektivama

  0
  Matjaž Vodopivec, generalni direktor Strateškog poslovnog područja Slatko i slano, Atlantic Grupa. Foto: Promo

  Pokretač našeg poslovnog sistema je filozofija inovacija i stalnog poboljšavanja svih procesa, što podrazumeva ulaganje u svaki segment poslovanja, što nam u krajnjoj liniji otvara široke mogućnosti za dalji napredak i novo podizanje lestvice, rekao je nam je Matjaž Vodopivec, generalni direktor Strateškog poslovnog područja Slatko i slano Atlantic Grupe.

  Kako ocenjujete poslovanje u ovoj godini, koji su trenutno izazovi i da li ćete ostvariti zacrtane planove?

  U godini turbulentnih događanja na svetskom i lokalnom nivou, uz pojačanu aktivnost konkurencije, mogu slobodno da kažem da Soko Štark ostvaruje respektabilne poslovne rezultate. Gledano po kategorijama, u slanom segmentu za prvih šest meseci najveći rast prihoda od prodaje od 6,4% zabeležen je u kategoriji flipsa (Smoki), dok u slatkom segmentu u kategoriji čokolada Najlepše želje beleže rast od 3,0%. Nešto manji prihod od prodaje u odnosu na isti period prošle godine primarno je uzrokovan izlaskom iz kategorije čipsa, te izostankom prodaje na tržištu Kosova koji je uslovljen povećanjem carina na uvoz robe iz Srbije, što je delom nadoknađeno rastom na tržištu BiH i Slovenije. Soko Štark, odnosno Strateško poslovno područje Slatko i slano u okviru sistema Atlantic Grupe, sa prošlogodišnjim prihodom od preko 90 miliona evra, ostvaruje 13 odsto učešća u ukupnim prihodima AG, i treću poziciju među poslovnim područjima. Atlantic Grupa u celini i u ovoj godini nastavlja sa rastom prihoda od 3,5 odsto u prvom polugođu, uz dalji rast profitabilnosti.

  Tokom protekle godine imali ste nekoliko značajnih investicija u proizvodnju, da li se tako nastavilo i u ovoj i koliko to doprinosi boljim rezultatima?

  Godina za nama biće zabeležena kao godina još jednog istorijskog rekorda Soko Štarka, sa prodatih više od 29.000 t, što je u odnosu na 2010, kada smo postali deo sistema Atlantic Grupe, uvećanje za gotovo 6.000 t. Povećani obim prodaje dovodi do složenijih proizvodnih procesa i potrebe za efikasnijim upravljanjem, tako da smo samo u prošloj godini uložili preko tri miliona evra u inoviranje proizvodnih pogona. I u 2019. nastavljamo sa automatizacijom i digitalizacijom, povećavamo kapacitete i energetsku efikasnost. Fokus nam je dalji razvoj proizvodnje čokoladnih proizvoda i flipsa, inoviranje asortimana, prvenstveno na osnovu povratnih informacija sa tržišta i sopstvenih potreba daljeg razvoja. Tako je početkom godine okončana potpuna automatizacija proizvodnog pogona Smokija, što je investicija vredna oko dva miliona evra. Takođe, otvorili smo novu, savremenu R&D laboratoriju sa željom da budemo drugačiji, da budemo kreativni, da inspirišemo inovativnost, i da svojim brendovima otvorimo nove perspektive.

  Kakvi su svetski trendovi u konditorskoj industriji?

  Sastav proizvoda je danas sve više u fokusu potrošača koji mnogo više pažnje obraćaju na kvalitet i zdrave sirovine. Jasno deklarisanje i komunikacija o poreklu sirovina, sa naglaskom na jednostavne, lokalno poznate i prirodne sastojke predstavlja svetski trend, koji nastojimo da pratimo. Postepeno smo zamenili veštačke arome prirodnim, koristimo prirodne boje i uveli smo nehidrogenizovane biljne masnoće umesto hidrogenizovanih masti. Sve sirovine koje Štark koristi u svojim proizvodnim procesima, nabavljaju se kroz sistem centralne nabavke i prolaze posebnu selekciju uz zadate parametre kvaliteta, jer je to obaveza i odgovornost kompanije, ali i način da se izdvojimo od konkurencije.

  Kakvi su planovi kada je reč o novom asortimanu i širenju ponude? Da li planirate neke nove proizvode, brendove, recepture, možda inoviranje postojećih…?

  Štarkovi core brendovi i širenje njihovog portfolija je očiti primer da kreativnost vodi prema novim perspektivama, pogotovo kada inovirate već dobro poznate brendove. Prošle godine, lansirana su 124 nova artikla, od kojih je čak 17 potpuno novih receptura. Najviše su inovirane kategorije čokolade, flipsa i biskvita. Konstantno ulažemo u inovacije portfolija, i tako će biti i u buduće, ali neka to ostane iznenađenje za sve ljubitelje Štarkovog asortimana.