Lakše zapošljavanje ljudi iz osetljivih grupa

  0

  Pismo o namerama i Memorandum o saradnji između programa Nemačke razvojne saradnje ,,Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” koji sprovodi GIZ i Sekretarijata za privredu i turizam i Kancelarije za Inkluziju roma VAPV svečano su potpisani danas u Vladi Autonomne pokrajine Vojvodine. Oba dokumenta imaju za cilj da olakšaju sprovođenje mera za zapošljavanje Roma i Romkinja, povratnika i drugih osetljivih grupa na teritoriji AP Vojvodine, kao i unapređenje lokalnih institucionalnih okvira, mehanizama i usluga u oblasti socijalnog uključivanja osetljivih grupa.
  Pismo o namerama su potpisali predstavnici programa ,,Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” i Sekretarijata za privredu i turizam, dok je Memorandum o saradnji potpisan od strane predstavnika programa i Kancelarije za inkluziju Roma VAPV. Nakon ceremonije potpisivanja, usledila je svečana dodela sertifikata učesnicima koji su uspešno završili obuke Edukativnog centra.

  Program Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ se sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

  • Inkluzija Roma je nešto čemu smo kao država veoma posvećeni. Potpisivanje dokumenta kojim se definiše saradnja između institucija pokrajinske Vlade Vojvodine i Nemačke razvojne agencije GIZ je samo jedan dokaz u prilog tome. GIZ je prepoznat kao jedan od ključnih partnera, kako na republičkom tako i na pokrajinskom nivou, i mi smo im zahvalni na podršci. Država Srbija šalje jasnu i nedvosmislenu poruku da prepoznaje probleme naših sugrađana Roma. Takođe, prepoznajemo načine za rešavanje problema i veoma posvećeno radimo na tome, rezultati jesu i biće vrlo merljivi – rekao je Ninoslav Jovanović, državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

  Potpisnici su istakli su da su pomenuti dokumenti u skladu sa nacionalnom Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine i da je od ključne važnosti osnažiti osetljive kategorije da koriste raspoložive mehanizme zapošljavanja.

  • Pitanje inkluzije, podrške i pružanja pomoći pripadnicima romske zajednice jeste pitanje za celokupno društvo koje ume da iznađe mehanizme pomoći i saradnje sa onim institucijama i organizacijama koje zajedničkim kapacitetima mogu da pruže adekvatan odgovor i podršku. Potrebno je raditi na izgradnji i održanju sistema koji ranjive kategorije stanovništva neće marginalizovati, već im omogućiti ravnopravan status i jednake mogućnosti u svim sferama društva, a pogotovo u oblasti zapošljavanja i obrazovanja – istakao je dr Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam.

  Stručne obuke Edukativnog centra za prevashodno, zanatske profile tokom 2019. godine je prošlo više od 60 polaznika/ca, a tokom aprila 2021. se još 44 polaznika/ca, među kojima je najveći broj Roma i Romkinja, priključilo stručnom usavršavanju i sa uspehom završilo stručne obuke uprkos izazovima sa pandemijom.

  Aleksandar Ašonja, direktor Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama u Novom Sadu dodao je da su obuke trajale tri meseca i da su sprovođene u saradnji sa Udruženjem romskih studenata, kao važnim partnerom koji je vodio proces informisanja i uvođenja korisnika u meru stručnih obuka i koji im je pružao i mentorsku podršku.

  • Program sprovodi značajan broj aktivnosti kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou ali i radi direktno sa ugroženim grupama jer su korisnici u fokusu. Do sada smo imali preko 2000 korisnika koji su dobili određeni vid podrške, uprkos poteškoćama koje smo mi, ali i partnerske organizacije imali zbog pandemije. Trudićemo se da i u budućnosti ljudima iz osetljivih grupa stavimo na raspolaganje stručne obuke neophodne za povećanje njihove konkurentnosti na tržištu rada, a koje su u skladu sa međunarodnim standardima – objasnila je Aleksandra Dimić-Ugrinaj, vođa programa ,,Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa”.

  Ljiljana Mihajlović, v.d. direktorke Kancelarije za inkluziju Roma Vlade APV zaključila je da će potpisani sporazum doprineti još intenzivnijijem sprovođenju aktivnosti i većem socijalnom uključivanju Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa u Vojvodini.