Kako zaštitnik građana vidi položaj LGBT zajednice u Srbiji: “Učinjeni veliki pomaci u zakonodavstvu kako bi se poboljšao kvalitet života ove društvene grupe…”

0
Foto: Profimedia

(Beta) – Zaštitnik građana Zoran Pašalić izjavio je danas, povodom Međnarodnog dana ponosa, da su u zakonodavstvu Srbije učinjeni vidljivi pomaci na unapređenju položaja LGBT osoba, su neophodne dalje izmene propisa da bi se poboljšali kvalitet života i ostvarivanje prava te društvene grupe.

“Zabrana diskriminacije na osnovu polnih karakteristika je sadržana u novom Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, dok su zabrana diskriminacije interseks osoba na osnovu polnih karakteristika i eksplicitna zabrana diskriminacije dece po istom osnovu uvršćeni u Zakon o zabrani diskriminacije, na sugestiju Zaštitnika građana”, naveo je Pašalić u pisanoj izjavi.

On je rekao da institucija kojom rukovodi, godinama radi na “iniciranju bolje sistemske zaštite LGBT osoba” koje se i dalje susreću sa diskriminacijom, zlostavljanjem i nasiljem, a tokom pandemije ima i zdravstvenih i ekonomskih izazova za “osobe drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta”.

“Potrebne su izmene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći kako bi se LGBT osobe uvrstile u kategoriju korisnika u osetljivom položaju, kao i Zakona o udžbenicima koji bi sadržao eksplicitnu zabranu sadržaja kojima se podstiče formiranje predrasuda i stereotipa”, ukazao je ombudsman.

On u saopštenju podseća da je u aprilu dostavio Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog mišljenje o Nacrtu zakona o istopolnim zajednicama i tražio da se što pre pravno urede posledice “prilagođavanja pola i rodnog identiteta”.

“Već duže vreme ukazujem i na potrebu izmene Krivičnog zakonika kako bi se krivična dela izvršena na osnovu seksualne orijentacije, tretirala kao dela rasizma i netolerancije. Pripadnicima LGBT zajednice treba da bude omogućeno da uživaju u potpunosti svoja prava”, istakao je Pašalić.