Kako vidim menadžera budućnosti?

  0

  Ina Bulat, Head of South East Europe, Merck, jedan od finalista za SAM Godišnju nagradu u kategoriji „Menadžer godine 2021“

  U godini kada obeležava 15 godina poslovanja Srpska asocijacija menadžera za prestižnu Godišnju nagradu predstavlja menadžere, poslodavce, pojedince i inicijative koje ponašanjem, izuzetnošću, aktivnošću i odgovornim poslovanjem demonstriraju liderstvo i zaslužuju da budu istaknuti kao dobar primer u društvu. Kroz SAM Godišnju nagradu promoviše se podsticanje kreativnosti i liderstva u menadžmentu i različitim sferama društvenog i poslovnog života. Jubilarni deseti put zaredom Srpska asocijacija menadžera dodeliće priznanja najboljima, liderima 21. veka, na tradicionalnoj svečanosti „SAM GALA 2021“, koja će biti održana 14. decembra.

  Menadžer današnjice bi trebalo da bude svestan da su lideri i menadžeri budućnosti već među nama. To znači da je važan deo posla menadžera da bira i razvija ljude. Time direktno utiče na budućnost.

  Menadžer budućnosti će imati zadatak da koordinira znatno većim brojem ljudi, imaće mnogo više kanala komunikacije na raspolaganju, biće još fleksibilniji u odnosu na okruženje. Direktno rukovođenje će se smanjivati sa smanjenjem učešća ljudi u rutinskim poslovima koje će zameniti mašine. Obrazovanje i kreativnost će se još više vrednovati.

  Globalno gledano, stil i organizacija menadžmenta kreću se ka ukidanju striktne hijerarhije i demokratizaciji komunikacije. Menadžer budućnosti će imati direktan kontakt sa mnogo većim brojem zaposlenih u organizaciji, nezavisno od hijerarhijskog nivoa, broj hijerarhijskih nivoa će se smanjivati vremenom. Komunikacija će biti manje formalna, sa većim brojem kraćih poruka. Mail neće više biti najvažniji način komunikacije, jer će se komunikacija sve više ubrzavati. Više će se koristiti video sastanci koje nam omogućava savremena tehnologija.

  Kvalitet života zaposlenih i balans privatnog i poslovnog života postaje veoma važan, što je u centru moje vizije liderstva. Merck u Srbiji koji vodim je utrostručio poslovanje u poslednjih osam godina, što znači da zaposleni treba brzo da se razvijaju i stalno uče nove stvari dok je u centru pažnje krajni korisnik i njegove potrebe. Tako kroz sadašnje izazove stasavaju lideri budućnosti.