Kako smanjiti posledice prekida rada usled velike štete na imovini preduzeća

  Piše Ivan Grujić, pomoćnik izvršnog direktora, Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

  0
  Foto: Promo

  Osiguranje osnovnih sredstava kompanija veoma dugo je standard na tržištu u Srbiji. Vlasnici i menadžeri proizvodnih i neproizvodnih preduzeća imaju razvijenu svest o rizicima koji prete njihovoj imovini od požara, prirodnih i katastrofalnih rizika, mašinskih havarija…

  Međutim, jednu mogućnost za dodatno obezbeđenje svog poslovanja kompanije još uvek retko koriste iako je u ponudi na domaćem tržištu skoro isto toliko dugo kao i već pomenuta osiguranja imovine.

  Svaka ozbiljna šteta na imovini može, pored evidentnog troška popravke, zamene ili vraćanja u prethodno stanje, prouzrokovati i zastoj u proizvodnom procesu i radu i doneti dodatne gubitke i troškove preduzeću. U zavisnosti od delatnosti, od vrste proizvodnog procesa i od vrste i obima materijalne štete koja se dogodila, zastoj u radu može trajati od nekoliko dana do nekoliko godina. Ta činjenica otvara jedan kompletno novi rizik koji je moguće osigurati: rizik prekida rada prouzrokovanog osiguranom materijalnom štetom. Ova posledična šteta može veoma često biti i višestruko veća od štete na imovini.

  Za razliku od razvijenijih tržišta osiguranja gde je odavno deo svake polise osiguranja imovine, osiguranje ovog rizika se još uvek retko ugovara na domaćem tržištu.

  Osiguranjem prekida rada usled ostvarenja osigurane materijalne štete pokriveni su fiksni troškovi koje kompanija ima u periodu prekida rada izazvanog osiguranom materijalnom štetom iako proizvodnja ne postoji, kao i umanjenje dobiti kompanije zbog prekida rada. Osiguranje pokriva određeni, unapred dogovoreni period prekida poslovanja, garantni period, koji može iznositi nekoliko meseci, obično ne manje od 3 meseca, pa do 24 ili 36 meseci. Unapred se procenjuju pomenuti troškovi i moguća izgubljena dobit zbog prekida rada u određenom trajanju i taj iznos predstavlja sumu osiguranja, odnosno limit polise.

  Triglav osiguranje omogućava klijentima da ovaj rizik osiguraju na optimalan način i time dodatno obezbede poslovanje u slučaju nastanka štete.