Kako Republika Srpska lobira u svetu: Ugovor pokazao da je 780 hiljada dolara namenjeno jednoj američkoj agenciji…

0
ALEXANDROS MICHAILIDIS / Alamy / Alamy / Profimedia

(Beta) – Republika Srpska godišnje izdvaja 780.000 dolara američkoj agenciji za lobiranje MekGinis Lohridž, navodi se u ugovoru koji je dostupan na stranici Ministarstva pravde SAD, odnosno njihovog Odeljenja za registraciju stranih agenata (FARA).

U ugovoru, koji je naslovljen na Zlatana Klokića, ministra za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, navodi se da će ova američka agencija savetovati i predstavljati Republiku Srpsku, kao i savetovati izabrane predstavnike u vezi sa medjunarodnim pravnim i političkim pitanjima po zahtevu Vlade RS, s vremena na vreme.

Kako je prenela regionalna N1 televizija, MekGinis Lohridž će Vladi Republike Srpske pomagati, izmedju ostalog, u vezi sa zakonskim pravima i obavezama Republike Srpske prema primenjivom medjunarodnom pravu, uključujući Dejtonski mirovni sporazum i druge medjunarodne sporazume u kojima je BiH stranka, poput Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Osim toga, agencija će pomagati i oko prava i obaveza Republike Srpske i BiH u odnosu na Kancelariju visokog predstavnika (OHR), Saveta za sprovodjenje mira (PIK), Saveta bezbednosti i UN, OEBS, EU, Saveta Evrope i u odnosima s medjunarodnom zajednicom.

Tu su i pravna pitanja u vezi sa uskladjivanjem institucija i zakona Republike Srpske i BiH sa ustavnim okvirom BiH prema Dejtonskom mirovnom sporazumu, kao i pravna pitanja u vezi sa uskladjivanjem institucija i zakona Republike Srpske i BiH sa evropskim standardima u vezi sa pristupanjem EU.

Ugovor ne uključuje zastupanje Republike Srpske ili bilo kog njenog zvaničnika u pitanjima koja uključuju pripremu ili vodjenje parnice pred sudovima ili arbitražnim sudovima unutar ili bez Bosne i Hercegovine.

Svako zastupanje koje uključuje parnicu dogovara se posebno.

U prethodnim ugovorima koji su dostupni kod FARA Republika Srpska je u 2019. godini do aprila 2020. godine mesečno plaćala 80.000 američkih dolara, a od aprila 2020. godine 60.000 mesečno.

Sada će mesečno plaćati 65.000 dolara.

U periodu od avgusta 2011. do februara 2015. godine RS je imala ugovor za lobiranje sa američkom agencijom Mirmajdon Grup LLC.

Prema dostupnim dokumentima, ta agencija je za četiri godine, od 2011. do 2015. godine od RS za svoje usluge naplatila 2.807.000 američkih dolara.