Jovana Vještica, menadžer komunikacija Carlsberg Srbija: Kako do čiste prirode i odgovorne konzumacije

  0
  Fotografije: Carlsberg Srbija

  Carlsberg je 2015. godine u okviru društveno odgovornog delovanja objavio svoje ambicije u četiri značajne oblasti, pod nazivom Zajedno ka nuli: nula povreda na radu, nula ugljenikovog otiska, nula otpadnih voda i nula neodgovorne konzumacije.

  Sa Jovanom Vješticom, menadžerom komunikacija u kompaniji Carlsberg Srbija, razgovor počinjemo baš tom temom.

  Koji su targeti postavljeni na globalnom nivou po pitanju emisije ugljenika i efikasnosti u korišćenju vode i koje su aktivnosti Carlsberg Srbije po ovom pitanju?

  Najpre, kada su definisane oblasti u okviru kojih nastojimo da na svim svojim tržištima ostvarimo značajan napredak, upravo se polazilo od uticaja koji na životnu sredinu i društvo ima pivarska industrija. Poznato je da voda predstavlja esencijalnu sirovinu u proizvodnji piva i pratećim procesima, a istovremeno je resurs koji će u budućnosti biti dragocen (u mnogim delovima sveta već jeste). Stoga je naš cilj da investiramo u tehnologije koje će omogućiti maksimalnu efikasnost u iskorišćenju vode, preciznije želimo da do 2030. smanjimo količinu vode koju koristimo za 50%.

  Sa druge strane, globalno zagrevanje je akutni problem na svetskom nivou i kompanije imaju veliku ulogu u tome, te je jedan od naših fokusa da u narednih deset godina svedemo emisiju ugljenika iz naših pivara na nulu, kao i da redukujemo ugljenikov otisak u celom lancu do potrošača za 30%.

  Carlsberg Srbija je u svojoj pivari u Čelarevu izgradila postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, koje je zvanično pušteno u rad još 2010. godine. Postrojenje uključuje i proces tercijarnog prečišćavanja otpadnih voda, a kao izlaz dobija se prečišćena voda velike čistoće. Pored toga, deo procesa prečišćavanja otpadnih voda predstavlja i postrojenje za proizvodnju biogasa. Nakon faze prečišćavanja, biogas se transportuje do sabirnog rezervoara, odakle se po potrebi distribuira prema kotlu za sagorevanje. Od 2018. godine u funkciji je i kotao za biomasu, koji koristi kao gorivo drvenu sečku. Danas, zajedno, biogas i drvena sečka zamenjuju 35% prirodnog gasa koji se koristi u pivari.

  Kako radite na postizanju nula povreda na radu?

  Pored postavljanja strogih procedura ponašanja u krugu pivare, magacinima i kancelarijama, veliku pažnju posvećujemo podizanju svesti zaposlenih o merama za očuvanje zdravlja i bezbednosti na radu. Redovno organizujemo treninge za rad u specifičnim uslovima, kao što su rad na visini, rad u skučenom prostoru ili sa opasnim materijama, zaštita od požara, bezbedno upravljanje vozilima i slično.

  Koliko konstantna komunikacija znači, govori i činjenica da nam se u okviru interne inicijative near miss, koja podstiče zaposlene da sami prijave lokacije ili situacije gde potencijalno može doći do povrede, javlja sve veći broj kolega koji prepoznaju nove opasnosti sa inicijativama kako ih prevazići. Dobra obučenost i visoka svest o bezbednosti, osnova su za neutralisanje povreda na radu.

  U okviru obeležavanja Svetskog dana odgovorne konzumacije piva u septembru komunicirali ste rezultate istraživanja koje ste sproveli među mlađom populacijom, a u vezi sa konzumacijom alkohola. Do kojih ste saznanja došli?

  Istraživanje koje su Carlsberg Srbija i agencija Deep Dive sprovele ove godine na nacionalnom uzorku pokazuje da veliki broj mladih u Srbiji alkohol vidi kao neodvojivi deo zabave – preko 60% smatra ga da pije umereno, a alkohol konzumira prekomerno (pet ili više alkoholnih pića u nizu) makar jednom mesečno. Najveći broj mladih je probao alkohol već u periodu polaska u srednju školu, dok većina češće počinje da ga konzumira par godina kasnije, između 17. i 20. godine, dok ga trećina konzumira redovno (jednom ili više puta nedeljno). Zastrašujuć je podatak da je 16% ispitanika selo za volan pod dejstvom alkohola, a 8% bi to uradilo da je sigurno da ih policija neće kontrolisati, dok je čak polovina ispitanika bila u vozilu kojim je upravljao vozač pod dejstvom alkohola.

  Upravo će rezultati proizašli iz istraživanja poslužiti kao smernice za kreiranje kampanja o odgovornoj konzumaciji i pomoći nam da se približimo ciljnoj grupi.

  I na vašim pakovanjima se šalju poruke o odgovornoj konzumaciji?

  Pored simbola koji su svakako deo naših primarnih pakovanja, u cilju lakšeg komuniciranja poruke potrošačima, Lav i Tuborg su na svoje limenke stavili poruke u skladu sa svojom brend komunikacijom: Ili piješ ili voziš na Lavu i I circa strava i trezna glava na Tuborgu.