Izložba završnih radova studenata 4. godine Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu – Diploma 2021

0

Izložba završnih radova studenata 4. godine Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu – Diploma 2021 biće otvorena u Muzeju primenjene umetnosti na adresi Vuka Karadžića 18 u Beogradu, 09.07.2021. u 19 časova. Izložba traje do 30.07. 2021. godine.

Izložba nam, kao i u prethodnim godinama, prikazuje raznovrsnost i širinu delovanja disciplina koje se proučavaju na Fakultetu.

Pred nama su – smelost ispitivanja, neuobičajene vizuelne transformacije, darovitost pojedinaca i hrabri iskoraci u timskom radu i saradnji. Pred nama je i udruživanje umetnosti sa naukom, tehnologijom, teorijom i istorijom kako bi se osvežili stari i uveli novi načini, materijali i mediji u procese stvaranja, očuvanja, komuniciranja kao i inkorporiranja umetnosti u najrazličitije aspekte lјudske egzistencije.

Fakultet je oduvek imao odgovornost da neguje i da razvija i tradiciju i inovaciju istovremeno i da od laboratorije u kojoj se razmenjuju iskustava, ideje i talenti, kakva je akademska zajednica, stvori uporište koje će u isti mah i osloboditi i usmeriti energiju mladih da duboko zarone u sebe i u društveno okruženje i da svojim stvaralaštvom istraže i prekorače uspostavlјene granice, te da spoznaju i preoblikuju postojeće i proizvedu nove vrednosti.

Dušan Matić u predgovoru knjige Granice umetnosti Andrea Žida, napominje da je odlika visoke umetničke savesti ne kazati ništa više sem onoga što se najiskrenije zna. Izložbom Diploma 2021, Fakultet primenjenih umetnosti predstavlјa upravo to – potencijal i znanje svojih studenata diplomaca, savest ali i radost njihovog stvaranja, sumirane u delima koja komentarišu i menjaju savremeni kontekst, ali i anticipiraju promene u budućnosti, te će tako mnoga od njih biti prisutna i aktuelna sutra koliko i u sadašnjem trenutku.

Uporedo, izložba će biti dostupna i u onlajn formatu na onlajn galeriji Fakulteta primenjenih umetnosti. Kako se radovi svake godine sele u arhivu, platforma pruža uvid u obilјe studentskih radova koje je moguće stalno posećivati.