Izložba crteža Snežane Zlatković „Transformacije gradskog pejzaža: dekompozicija”

  0

  Izložba crteža Snežane Zlatković „Transformacije gradskog pejzaža: dekompozicija” biće otvorena u ponedeljak, 23. septembra 2019. godine sa početkom u 19h u beogradskoj galeriji O3ONE Art Space, Gavrila Principa 16. Autorka predstavlja svoj istraživački proces kroz crtež na doktorskim akademskim studijama Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u periodu od 2013. do 2019. godine. Crtež, kao osnovni metodološki alat istražuje složene arhitektonske situacije i formira niz eksperimenata na različitim fragmentima grada.

  Istraživanje kroz crtež je usmereno ka razumevanju urbane strukture koja postaje sve složenija forma, i sve teža za percepciju, od same veličine, do prostornih vrednosti, odnosno posebnih aspekata iste. Stalni proces preobražavanja grada ima svoj dinamičan ritam. Istražujući dinamičnost i statičnost svakog pojedinačnog trenutka izražene putem prostornosti gradskog pejzaža, autorka uviđa da transformacija istog u najvećoj meri determiniše pitanja percepcije, razumevanja stanja grada, ali i moguće fragmentacije jedne takve kompleksnosti.

  Izdvojene su tri celine analiza za izlaganje: Mape metodologije – knjige ručnih crteža, Digitalni kolaži – mapiranje transformacija gradskog pejzaža sa fokusom na Novi Beograd i Fluid Air Drawing – Generalštab. Usmerene su ka razrešavanju problematike sudara raznorodnih elemenata sa ciljem pronalaženja preseka urbanističkog stanja. Crtež se tehnikom mapiranja gradi između postojećeg i nastajućeg izgleda gradskog pejzaža, ali ne teži jasno definisanom broju analiza, već sagledavanju u seriji. Raslojavanjem raslojenog, postepeno se ukazuje na novo čitanje neprekidnog prostorno-vremenskog stvaranja od mikro do makro-arhitektonike. Sekundarni cilj izložbe je da ukaže na kompleksan istraživački proces, od mapa metodologije – knjiga ručnih crteža do digitalnih kolaža, i time postavi i pitanje upotrebe arhitektonskih alata u digitalnom dobu. U cilju što preciznijeg mapiranja, metodologija traga ka istovremenom korišćenju analognih i digitalnih tehnika koje otkrivaju nove mogućnosti za analizu skrajnutih prostornih konflikata.

  Biografija:

  Snežana Zlatković (1988, Beograd) je arhitekta, asistent i student doktorskih akademskih studija Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Sa istraživanjem u čijem je fokusu crtež kao metodološki alat učestvuje na internacionalnim izložbama, konferencijama i konkursima. Tokom 2016. godine radovi su bili odabrani za Drawing Futures Book od strane Bartlett School of Architecture, UCL. Crtež Habitation-Cityscape-Transformation je nagrađen sa Special Mention u okviru konkursa Drawing of the Year 2016 od strane The Aarhus School of Architecture u Danskoj, a iste godine i crteži razvijeni pod temom Micro Macro Atmospheres sa Recognition Award u okviru kategorije New Media od strane STRAND-a, On Architecture: Scale of Design from Micro to Macro. Radovi Millions of City Plans Transformation: Micro Macro Atmospheres Mapping (Experiment No. 34, 35, 36) nagrađeni su na međunarodnom konkursu za crtež časopisa Kraljevskog instituta britanskih arhitekata (RIBA Journal) u saradnji sa AVR London – RIBA Journal – Eye Line drawing competition 2017 u okviru kategorije Six of the best – entries commended by the judges. Radovi su publikovani u okviru avgustovskog broja časopisa Kraljevskog instituta britanskih arhitekata. Početkom 2018. godine ulazi i uži izbor za umetnički konkurs i nagradu Royal Arts Prize 2018 u Londonu, gde i učestvuje na izložbi Royal Arts Prize 2018 Shortlisted Artists Exhibition. Krajem prethodne godine nagrađena sa Priznanjem u okviru kategorije Innovation in Architecture, Science & Technology in Digital Era za rad City-Escapes-Yugoslav General Staff Building: Fluid Air Drawing od strane STRAND-a, On Architecture: New Materials and Design in Architecture and Art. Od 2018. godine ostvaruje saradnju sa Gallery 104 iz Njujorka, koja prodaje njene radove.

  Izložba traje do subote, 28. septembra 2019. godine.

  https://www.szdarstudio.com/

  https://www.facebook.com/events/1119486738440634/

  https://www.instagram.com/sz__dar/