Institucionalna podrška povratnim i cirkularnim migracijama

  0

  Ublažavanje problema nezaposlenosti u zemlji, zaštita prava radnih migranata, zapošljavanje radnika u skladu sa njihovim kvalifikacijama, povećanje transnacionalnog preduzetništva i saradnja sa dijasporom, dostupnost informacija o legalnim migracionim tokovima samo su neki od pozitivnih trendova uređenja procesa migracija.

  Drugi multi-akterski dijalog za praćenje, podsticanje i podršku povratnim i cirkularnim migracijama održan je tokom marta, kao deo šireg korpusa aktivnosti u vezi sa sprovođenjem Strategije ekonomskih migracija Republike Srbije za period 2021-2027. Učesnici dijaloga bili su Mirko Janić, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja RS, Milica Lješević, koordinatorka programa “Migracije i dijaspora”, GIZ, profesor Mihail Arandarenko sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i predstavnici Ministarstva za interno raseljena lica Gruzije, Centra za razvojne evaluacije i društvena istraživanja (CREDI), GFA i Collective Leadership Institute GmbH. Imajući u vidu izazove u pogledu preciznih statističkih podataka o spoljnim migracijama, kroz diskusiju je ukazano na značaj kvalitativnih istraživanja, kao i procesa planiranja i sprovođenja različitih modela cirkularnih i povratnih migracija.

  Jedan od zaključaka dijaloga je da su institucionalizacija i praćenje povratnih i cirkularnih migracija od velike koristi za pojedinca koji učestvuje u realizaciji programa, kao i za poslodavce, ali i za društvo u celini.

  “Multi-akterski dijalog predstavlja praktičnu alatku uspostavljanja kontakta i saradnje između svih zainteresovanih strana koje su uključene u rešavanje određenih izazova. Glavni cilj ove vrste dijaloga jeste povećanje međusobnog poverenja različitih aktera, razmena informacija, institucionalnog znanja i pronalaženje relevatnih rešenja kao primera dobre prakse. Pristup multi-akterskom dijalogu podrazumeva da sve zainteresovane strane imaju potrebno iskustvo i znanje koje će povoljno uticati na donošenje odluka i postizanje odgovarajućih rezultata”, objasnila je Jovana Stamenković, menadžerka projekta nemačke razvojne saradnje “Upravljanje migracijama”.

  U cilju što kvalitetnijeg unapređenja procesa koji se tiču migracija, ovaj multi-akterski dijalog se organizuje u okviru Globalnog programa “Migracije i dijaspora” koji je podržan od strane nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Program sprovodi GIZ u partnerstvu sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nacionalnom službom za zapošljavanje, kao i u bliskoj saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije i drugim relevantim akterima.