Inhaliranje jednog proteina povećava šanse za oporavak od koronavirusa

  0
  Ilustracija: Profimedia

  Unošenje ključnog proteina koji učestvuje u imunološkom odgovoru – interferona beta-1a – hospitalizovanim pacijentima sa koronavirusom, u Velikoj Britaniji, smanjilo je šanse da razviju tešku bolest ili umru od infekcije koronavirusom.

  Pacijenti koji su primili inhalacioni interferon beta-1a imali su dvostruko veću verovatnoću da se oporave od infekcije COVID-19 u poređenju sa onima koji su primali placebo.

  Ispitivanje je obuhvatilo 101 pacijenta, a podaci su pružili snažan argument za veće studije i dalje istraživanje uticaja ovog tretmana na kliničke ishode.

  Prema novom kliničkom ispitivanju objavljenom časopisu Lancet, hospitalizovani pacijenti sa COVID-19 u Velikoj Britaniji koji su primili inhalacioni oblik interferona beta-1a (SNG001) imali su veću verovatnoću da se oporave i ređe su razvili teške simptome od pacijenata koji su primali placebo. Ovo je prvi dokaz objavljen u medicinskom časopisu da bi udisanje interferona beta-1a moglo umanjiti kliničke posledice koronavirusa i služi kao dokaz da bi ovaj tretman mogao da pomogne hospitalizovanim pacijentima da se oporave, ali su potrebna dalja istraživanja.

  Kako broj infekcija koronavirusa nastavlja da raste širom sveta, postoji hitna potreba za razvojem novih tretmana za ozbiljnije i po život opasne simptome kao što su upala pluća i respiratorna insuficijencija. Interferon beta je prirodni protein koji koordinira imunološki odgovor tela na virusne infekcije. Laboratorijske studije su otkrile da virus SARS CoV-2 direktno potiskuje oslobađanje interferona beta, dok klinička ispitivanja pokazuju smanjenu aktivnost ovog važnog proteina kod pacijenata sa COVID-19. Interferon beta korišćena u ovoj novoj studiji – SNG001 – dostavlja se direktno u pluća udisanjem i testirana je u lečenju astme i hronične opstruktivne plućne bolesti (HOBP).

  Cilj ove studije bio je da se proceni bezbednost i efikasnost SNG001 za lečenje hospitalizovanih pacijenata sa COVID-19. Studija je je sprovedena u devet britanskih bolnica sa pacijentima koji su imali potvrđenu infekciju SARS-CoV-2. Upoređivani su efekti SNG001 i placeba koji su se davali pacijentima jednom dnevno tokom 14 dana, i praćeni su pacijente maksimalno 28 dana nakon početka lečenja. Pacijenti su regrutovani od 30. marta do 30. maja 2020. godine i nasumično su raspoređivani na lečenje ili placebo.

  Pacijenti koji su primili SNG001 imali su dvostruko veću verovatnoću da poboljšaju kliničko stanje 15. ili 16. dana u poređenju sa placebo grupom. U grupi koja je primala placebo, 11 (22%) od 50 pacijenata razvilo je ozbiljnu bolest (koja je u ovoj studiji definisana kao zahtevanjerespiratora) ili umrlo između prve doze i 15. ili 16. dana, u poređenju sa šest (13%) od 48 pacijenata koji su primili SNG001 (ovo uključuje tri smrtna slučaja u placebo grupama, a nijedan u grupi koja je lečena).

  Glavni autor, profesor Tom Vilkinson sa Univerziteta u Sautemptonu, u Velikoj Britaniji, kaže: “Rezultati potvrđuju naše uverenje da interferon beta, široko poznati lek koji je odobren za upotrebu u injekcionom obliku za druge indikacije, može imati potencijal kao inhalacioni lek da vrati imunološki odgovor pluća i ubrza oporavak od koronavirusa. Inhalirani interferon beta-1a obezbeđuje visoke, lokalne koncentracije imunološkog proteina, što pojačava plućnu odbranu, umesto da cilja specifične virusne mehanizme. Ovo bi moglo imati dodatne prednosti lečenja infekcije koronavirusom kada se pojavi zajedno sa infekcijom drugim respiratornim virusom, poput gripa ili respiratornog sincicijskog virusa (RSV), koji se mogu sresti u zimskim mesecima”.

  PRETPLATI SE NA NEDELJNIK

  AKCIJA: Dvogodišnja pretplata na štampano izdanje.

  din.26.000 11.999

  Šestomesečna pretplata na digitalno izdanje Nedeljnika.

  din. 6.058 3.999

  Jednogodišnja pretplata na digitalno izdanje Nedeljnika.

  din. 12.116 7.500