Imovinsko-pravni odnosi u Srbiji – lavirint bez izlaza

    Piše Miloš Gledović, partner, SOG / Samardžić, Oreški & Grbović

    0

    Pre petnaestak godina, kad sam počinjao da radim, jedan stariji kolega mi je rekao da država namerno donosi nerazumljive propise u oblasti građevin­skog zemljišta kako bi svaki investitor morao da nađe sponzora na vlasti pre nego što preskoči zidove bez­izlaznog lavirinta stvorenog tim propisima. Ni danas ne verujem da je taj lavirint posledica unapred smi­šljenog plana. Ipak, taj lavirint je danas zamršeniji nego ikad, pa se, čak i uz maksimalnu blagonaklo­nost države, sve teže preskače. Dobar primer za to je rušenje u Savamali, gde država i pored lex specialis-a nije uspela bla­govremeno da reši imovinsko-pravne odnose za potrebe sop­stvenog projekta.

    Zakonodavac od devedese­tih godina pokušava da ponudi originalna i genijalna rešenja za kompleksne probleme tranzi­cije imovinsko-pravnog režima. I ne uspeva. I dalje pokušava istim sredstvima. Legenda kaže da je devedesetih, ili početkom dvehiljaditih, jedan profesor građanskog prava i član partije na vlasti, rekao svom šefu da treba izvršiti reformu građanskog prava u skladu sa novim ustavno-pravnim uređenjem. Agilni šef je odmah zadužio ministra građevine da se pozabavi tim pitanjem. Profesor nije smeo da mu kaže da građansko pravo nema baš nikakve veze sa građe­vinom. Od tada se imovinsko-pravna pravila nalaze razbacana u propisima koje priprema Ministarstvo građevine. Profesor je uspeo da se dočepa penzije pišući s vremena na vreme članke o imovinsko-prav­nim odnosima u Kraljevini Srbiji i Pruskoj. Ova para­lela sa čuvenim vicem o Titu, grožđu i Smederevskoj železari dobro oslikava postojeće stanje zakonodav­stva i teorije imovinskog prava u Srbiji.

    Iako je tranzicija praktično već završena, Srbija je jedina bivša socijalistička zemlja koja nikada nije donela nove propise u oblasti imovinsko-pravnih odnosa. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je jedini pravni fakultet gde se imovinsko-pravni odnosi izučavaju iz udžbenika napisanog u doba socijalizma. Možda je kolega ipak bio u pravu.