IMMOFINANZ: Cena koju je za akcije ponudila kompanija S IMMO previše niska

  0

  Izvršni i Nadzorni odbor pozdravljaju zainteresovanost akcionara da povećaju svoja ulaganja u IMMOFINANZ, kako bi imali benefite od atraktivnog potencijala za rast kompanije. Međutim, cena koju je ponudio S IMMO AG za deonicu IMMOFINANZ-a ne odražava trenutnu vrednost kompanije, jasno pozitivan razvoj poslovanja u 2021. godini uprkos pandemiji korona virusa, kao i atraktivan potencijal rasta u budućnosti. IMMOFINANZ ističe da se ponuđena cena od 23,00 evra po akciji smatra nedovoljno atraktivnom. Izvršni i Nadzorni odbor stoga savetuju akcionarima da ne prihvate parcijalnu ponudu kompanije S IMMO za približno 10% IMMOFINANZ-ovih akcija.

  Cena od 23,00 evra u gotovini po akciji IMMOFINANZ-a navedena u delimičnoj ponudi S IMMO AG (preko njegove indirektne filijale CEE Immobilien GmbH kao ponuđača) predstavlja značajan popust u odnosu na referentne vrednosti koje se koriste za određivanje prave vrednosti udela IMMOFINANZ-a. Na primer: ponuđena cena je znatno niža od trenutne EPRA NTA po akciji od 30,77 evra i predstavlja popust od otprilike 25%. Poređenja sa drugim ključnim merilima vrednovanja, npr. EPRA NAV po akciji ili knjigovodstvenom vrednošću akcije po IFRS, takođe pokazuje velike popuste.

  Osim toga, ponuđena cena je znatno niža od cene akcije IMMOFINANZ-a pre izbijanja pandemije virusa COVID-19 (skoro 27 evra u februaru 2020. godine), kao i prosečne ciljne cene analitičara od 24,50 evra (medijana). “Ponuđena cena za oko 25% udela na koju cilja S IMMO je očigledno niža od premije plaćene za komparativne transakcije u evropskom sektoru nekretnina”, objasnili su članovi Izvršnog odbora IMMOFINANZ-a Dietmar Reindl i Stefan Schönauer.

  POSTAVI KOMENTAR

  Unesite komentar
  Unesite ime