IKEA se snažno zalaže protiv eskalacije nasilja u porodici kampanjom „Siguran dom je bolji dom“

  0
  Foto: promo

  IKEA podržava lokalnu zajednicu i uvodi dva mehanizma za zaposlene pogođene nasiljem u porodici

  IKEA Srbija pokreće kampanju protiv nasilja u porodici „Siguran dom je bolji dom”, kao odgovor na eskalaciju ovog socijalnog problema usled pandemije. Za svoje zaposlene koji se suočavaju sa posledicama COVID-19 pandemije, uključujući porodično nasilje, IKEA uvodi dva nova programa podrške: IKEA fond solidarnosti i IKEA program pomoći za zaposlene.

  Kombinacijom ova dva mehanizma, IKEA zaposleni koje se suočavaju sa mogućim posledicama COVID-19, između ostalog i nasiljem u porodici, mogu dobiti svu potrebnu podršku – od psihološke i pravne podrške do konkretne finansijske podrške.

  Jednakost je uvek bila deo našeg DNK. Kampanjom Siguran dom je bolji domu kompaniji IKEA Srbija želimo da se pozabavimo važnim aspektom spektra rodne ravnopravnosti, a to je nasilje. Cilj nam je da podignemo svest o odgovornosti koju svi imamo da pružamo podršku žrtvama, a to nisu samo žene, već i cele porodice, posebno u ovom trenutku, kada zbog pandemije COVID-19 ovaj problem eskalira. Zbog toga kroz upečatljive vizuale prikazujemo kućne prostore u kojima sve izgleda sasvim uobičajeno, osim jednog detalja koji sugeriše da se ovde događa nešto što nije u redu. Naime, nasilje nad ženama je nasilje nad celom porodicom i čini dom nebezbednim za sve“, rekao je Strahinja Urošević, direktor robne kuće IKEA Beograd.

  IKEA takođe daje doprinos razvoju lokalne zajednice – u saradnji sa Fondacijom Divac realizovana je novčana donacija od 25.000 evra za podršku više od 700 porodica i 1.500 pojedinaca širom Srbije koji pripadaju ranjivim grupama, uključujući 58 porodica žrtava porodičnog nasilja. Takođe, povodom 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, u robnoj kući IKEA Beograd biće istaknuti i brojevi SOS telefona na kojima žrtve porodičnog nasilja mogu potražiti pomoć́.