I srpska energetika postaje „zelena“

0
Fotografija: NIS

Zelena ekonomija, zelena energetika, zelena agenda… Svakodnevno slušamo ovakve termine koji bi trebalo da označe poslovanje i proizvodnju u skladu sa ekološkim standardima, a da zapravo malo znamo kakva je situacija u praksi. I to, pre svega, u sektoru energetike u Srbiji i proizvodnje i potrošnje motornih goriva, koji su često bili, nažalost, sinonimi za upravo nešto suprotno od „zelenog“.

Ali, može se reći da se situacija značajno popravlja proteklih godina u našoj zemlji. Svi se sećamo sirena u Pančevu koje su upozoravale na zagađenje do pre nekoliko godina. Danas, pančevačka rafinerija je jedna od najboljih u regionu i nedavnim puštanjem u rad postrojenja Duboka prerada u ovoj fabrici stekli su se uslovi za potpun prestanak proizvodnje mazuta sa visokom sadržajem sumpora, a emisija SO2 je smanjena za čak 98,8%!

I to nije sve!

Još od 2013. godine NIS realizuje takozvani program kogeneracije. Zvuči isuviše stručno, ali zapravo je reč o nečemu veoma jednostavnom – u mini elektranama na naftnim i gasnim poljima širom Srbije NIS od gasa, koji je zbog lošeg kvaliteta ranije spaljivan na baklji, sada proizvodi toplotnu i električnu energiju. U ove mini gasne elektrane uloženo je više od 20 miliona evra.

Pored toga, NIS je kod Elemira 2016. godine pustio u rad Aminsko postrojenje u koje je uloženo više od 30 miliona evra. Osim pozitivnog biznis efekta, ovaj projekat ima i značajnu ekološku komponentu, jer je način prerade u ovom postrojenju takav da u potpunosti sprečava dospevanje ugljen dioksida u atmosferu i, samim tim, doprinosi smanjenju efekta „staklene bašte“.

Ako bismo izdvojili najveći i najvažniji projekat NIS-a u oblasti elektroenergetike, u ovom trenutku to bi bila izgradnja TE-TO Pančevo, elektrane koju gradi u saradnji sa ruskom kompanijom Gasprom energoholding. Vrednost investicije je oko 180 miliona evra, a instalisani kapacitet je do 200 MW.

U NIS-u kažu da zaštita životne sredine i ulaganja u ekološke projekte ostaju prioritet u radu kompanije u svim segmentima poslovanja.

„Na to nas i obavezuje i IPPC dozvola koju je kao prvo energetsko postrojenje u Srbiji dobila upravo pančevačka rafinerija 2017. godine, a kojom se potvrđuje da je proizvodni proces u potpunosti usaglašen sa evropskim i domaćim propisima zaštite životne sredine“, navode u NIS-u.