I privatne školice jezika, glume, sporta, plesa obavezne da imaju interne protokole za zaštitu dece od nasilja

Intervju: Jelena Žunić Cicvarić, direktorka Užičkog centra za prava deteta

0

Da li razmišljate o tome ko su ljudi koji rade sa vašom decom u privatnim školicama glume, plesa, jezika, sporta? Ko su vlasnici ovih školica, kako biraju zaposlene, po kojim kriterijumima? Da li proveravaju samo stručne kvalifikacije zaposlenih ili neko razmatra na koji način se oni ophode prema deci? Koliko ovi kolektivi poznaju fenomen nasilja nad decom, da li ga prepoznaju, da li iko zna propisanu proceduru ukoliko se na nasilje posumnja ili se ono dogodi?

Vlasnici privatnih školica od početka ove godine obavezni su da imaju interni protokol za zaštitu dece od nasilja. Ta obaveza je izrečena u novom Opštem protokolu Vlade Srbije za zaštitu dece od nasilja koji je usvojen početkom godine ali o kom vlasnici privatnih školica nisu informisani. Ova odredba, uneta u Opšti protokol, velika je pobeda Užičkog centra za prava deteta (UCPD), jedne od najstarijih organizacija za zaštitu prava deteta u Srbiji, koji se, uz podršku Beogradske otvorene škole, zalagao za to da se privatni sektor uključi u sistemsku zaštitu dece od nasilja. Legislativa je, delimično, urađena, sada treba ovu odredbu uvesti u praksu.

Jelena Žunić Cicvarić, direktorka UCPD, kaže da je formalno uvođenje ove obaveze u Vladin Opšti protokol odličan potez ali da sada treba izaći na teren i podstaći privatne školice da se ovoj obavezi i odazovu.

“Ne treba ovo doživljavati kao ‘još jedan dokument koji mi država traži’ nego kao pokušaj da taj mali kolektiv zaista nauči kako da spreči bilo koje oblike nasilja nad decom, da im adekvatno pomogne ako do takvih situacija dođe”, kaže ona.

Šta je interni protokol za zaštitu dece od nasilja koji sada treba da imaju i školice jezika, glume, sporta?

To je dokument koji sadrži sve oblike neprihvatljivog ponašanja zaposlenih, obaveze koje oni imaju ako se primeti neadekvatno ponašanje prema deci, preporuke kako se odnositi prema deci. U razvijenim zemljama to je uobičajen protokol kojim školica pokazuje da je otvorena i da razume probleme u društvu, ne drži zatvorene oči pred njima, već im ide u susret. Mi u UCPD imamo taj interni protokol i rado ga nudimo odgovornim licima u školicama da ga koriste kao model i prilagode sebi.

Kako na ovu priču reaguju vlasnici školica a kako roditelji?

Vlasnici školica još nisu upoznati sa ovom obavezom i obično se iznenade, najpre. Deo njih jeste zainteresovan za to da napravi ovaj protokol, zaštiti decu i podigne svoj nivo poslovanja i reputacije među decom i roditeljima. Roditelji, s druge strane, misle da su i privatne školice deo sistemske sektorske zaštite dece koju sprovodi država, pa čak i da postoji inspekcijski nadzor za njih po tom pitanju. Ali ne, to nije tačno, nema inspekcije i školice nisu deo sistemskog lanca zaštite.

Šta piše u vašem protokolu, šta su neprihvatljiva ponašanja zaposlenih, na primer?

Na primer, stoji da je neprihvatljivo ponašati se fizički na neprikladan ili seksualno provokativan način, dozvoljavati i odobravati nezakonita i nasilna ponašanja dece, sramotiti, omalovažavati, ponižavati decu, dozvoliti da dete prespava u vašem domu, pokazivati naklonost samo prema određenoj deci… Naš protokol je napravljen iz iskustva o slučajevima nasilja nad decom i u njemu smo predvideli širok opseg mogućih situacija. U tom dokumentu stoji i ko su odgovorna lica i koji je postupak ponašanja ako se posumnja na nasilje ili se ono dogodi. To treba da znaju ljudi koji rade u ovim školicama.

Kako UCPD može da pomogne vlasnicima privatnih školica?

Mi smo spremni da ponudimo stručnu pomoć onima koji su zainteresovani da naprave svoj interni protokol. Kroz online obuku i konsultacije, vrlo brzo se može doći do kvalitetnog internog protokola. Ono što je važnije od samog ispunjenja obaveze je to što se ovaj kolektiv, kroz rad na protokolu, edukuje o nasilju i o tome kako da deci pomogne. Tako i na poslovni sektor širimo mrežu obučenih ljudi koji umeju da reaguju kad treba. Svi koji dolaze u dodir sa decom treba da budu osvešćeni po ovom pitanju.