I naši deterdženti prate promene: Đorđe Popović, generalni direktor sektora Deterdženti i kućna hemija, Henkel

0

Čini se da su među dominantnim reklamama na TV one za deterdžente, omekšivače. Koliko se promenio način na koji kupujemo sredstva za higijenu, a kako navike potrošača?

Deterdženti i omekšivači za veš su uvek u fokusu i čine značajan udeo u prosečnoj potrošačkoj korpi. Navike potrošača se menjaju stalno, a zavise od proizvođača sredstava za pranje, kao i od promena u samim mašinama za pranje veša. Moderne mašine nude brojne programe za različite tipove veša ili čak stepen zaprljanja garderobe. U skladu sa tim i naši deterdženti prate promene u tehnici, tako da imamo u asortimanu sve više deterdženata koji se lakše doziraju, direktno nanose na fleke i ubacuju direktno u bubanj. Takođe, primetno je da se sve više koriste programi za kratko pranje na niskim temperaturama, što je ako poredite sa našim mamama ili bakama ranije bilo nezamislivo. Moderni potrošači su dobro informisani i prate različite novitete putem digitala, te nam šalju svoje zahteve ili upite u vezi sa lansiranjem novih proizvoda. Današnji potrošač je dosta praktičan u pogledu upotrebe proizvoda ali i u pogledu samog procesa nabavke. Veliki broj potrošača prvo proveri online ponude u trgovinskim lancima, pa na osnovu toga donosi odluku o kupovini.

Gde je tu e-trgovina i koliko je ona popularna kod nas?

E-trgovina postaje sve važniji segment poslovanja i očekuje se da će doživeti pravi procvat na našem tržištu u narednim godinama. Razvoj ove vrste poslovanja pre svega zavisi od trgovinskih lanaca i njihove spremnosti da ulažu u njega. Mi smo jedna od prvih kompanija u Srbiji u oblasti kućne hemije koja je usvojila ovaj vid kupovine, imamo odličnu saradnju u „bricks and clicks“ segmentu i značajan smo partner imajući u vidu naše iskustvo iz zemalja u kojima je e-trgovina više zastupljena. Svesni smo da će ubrzani način života i sve razvijenija digitalna pismenost dodatno uticati na razvoj ovog vida kupovine, stoga redovno ažuriramo naše planove kako bismo se prilagodili našim kupcima.

Kad govorimo o promenama, definitivno se i fabrika promenila za 17 godina, ali i način proizvodnje, tehnologije… Kako biste tu promenu objasnili nekome ko kupuje i želi najbolji kvalitet?

Naša fabrika u Kruševcu prošla je kroz mnoge promene, podjednako fizički i procesno. U proteklih 17 godina uložili smo više od 200 miliona evra u projekte proširenja i modernizacije, a samo u prethodnih pet godina investirano je više od 90 miliona evra u otvaranje tri nove fabrike i logistički centar. Osim što iz godine u godinu proširujemo proizvodne i skladišne kapacitete, konstantno uvodimo moderne tehnologije u proizvodnju, te su mnogi procesi zasnovani na principu veštačke inteligencije. Na primer, u fabrici toaletnih osveživača rade specijalizovana, automatski vođena vozila (AGV) koja služe za transport materijala prema zadatom programu koristeći navigacioni sistem. Ovo je bio jedan od pilot-projekata u Henkel sistemu, a Kruševac se pokazao kao odlična lokacija pogodna da ga iznese u potpunosti. Pilotirali smo i projekat „ball control“ koji podrazumeva sistem za automatsku kontrolu Bref kuglica. Projekat se sprovodi u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Beogradu, što je još jedan dokaz da su naši ljudi prepoznati kao kompetentni i vešti u realizaciji izazovnih zadataka. Sve ovo radi se sa ciljem da se krajnjem korisniku pruži kvalitetan proizvod na efikasan način. Veliki deo proizvodnje, čak 70 odsto, namenjen je izvozu, pa se tako proizvodi kao što su Bref, Persil i Somat, nastali u Srbiji, mogu pronaći u zemljama poput Saudijske Arabije, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država, Australije i još preko 30 drugih.

Kako je ovo trenutak bitan za planetu i očuvanje životne sredine, postavlja se pitanje kako Henkel može da doprinese tome i kako upravljanje otpadom može da se preokrene u dobit?

Činjenica je da globalni izazovi zahtevaju globalna rešenja, a kao industrijska i multinacionalna kompanija robe široke potrošnje, mi u Henkelu želimo da doprinesemo smanjenju otpada i utroška različitih izvora energije. Zbog toga smo zagovornici koncepta cirkularne ekonomije i jedni od osnivača „Alijanse za završetak plastičnog otpada“ (Alliance to End Plastic Waste) koja okuplja gotovo 30 kompanija spremnih da doprinesu i promovišu ovaj koncept. Naši proizvodni procesi vođeni su pod strogim pravilima Henkelove strategije održivosti, a ono što posebno izdvajamo je Strategija za pakovanja prema kojoj će do 2025. godine 100 odsto Henkelove ambalaže moći da se reciklira, ponovo upotrebljava ili da se kompostira. U isto vreme, imamo cilj da koristimo 35 odsto reciklirane plastike za proizvode široke potrošnje u Evropi, te tako i u našoj zemlji.