Građani Čilea izlaze na referendum o novom Ustavu: “Rezultati anketa ne idu u prilog promenama”

0
(Beta/AP Photo/Matias Basualdo)

(Beta-AFP) – Oko 15 miliona Čileanaca pozvano je danas da prihvati ili odbije donošenje novog Ustava, koji bi zamenio dosadašnji, sastavljen i donet za vreme diktature.

Referendum sa obaveznim glasanjem poziva da se zameni sadašnji Ustav napisan za vreme diktature Augusta Pinočea (1973-1990).

Iako je bilo nekoliko uzastopnih reformi sadašnjeg Ustava, mnogi ga smatraju kočnicom za buduće društvene reforme. Taj najviši državni akt je omogućio ekonomsku stabilnost tokom decenija, ali je doveo društvo u duboku neravnopravnost.

Novi Ustav predlaže da država garantuje građanima pravo na obrazovanje, javno zdravstvo, penziju i pristojan smeštaj.

Cilj je i da učvrsti pravo na abortus, pitanje koje izaziva podele u zemlji u kojoj je abortus dozvoljen tek od 2017. godine u slučaju silovanja ili opasnosti po majku ili dete.

Ustav treba da garantuje ekološka prava i priznavanje autohtonih naroda.

Prema dosadašnjim anketama, predviđa se da će građani odbiti novi Ustav, jer na jugu i severu Čilea preovlađuju pristalice sadašnjeg Ustava.

Ukoliko predlog bude odbijen, vlasti će pokrenuti novu proceduru za sastavljanje Ustava. Ako građani usvoje novi Ustav, on bi stupio na snagu veoma brzo, u roku od desetak dana.