Grad Zaječar štedi oko 1.1 milion evra kroz projekat rekonstrukcije javne rasvete putem javno-privatnog partnerstva

  0
  Privatna arhiva SEI

  U Gradu Zaječaru u toku su završni radovi u okviru zamene sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije. Dosadašnja godišnja potrošnja bila je oko 615 hiljada evra, a za 15 godina, na koliko je potpisan ugovor, utrošak će biti oko 1.1 miliona evra manji nego do sada. Grad Zaječar će ostvariti ove značajne finansijske uštede, bez sopstvenog ulaganja, jer sve troškove snosi privatni partner. U narednom periodu očekuje se porast cene električne energije, a samim tim će i ušteda na ovom projektu biti mnogo veća od planirane.

  Zamena, racionalizacija i održavanje dela sistema javnog osvetljenja realizuje grupa ponuđača. Nosilac posla je firma Petrol d.o.o. Beograd, koja je deo korporacije Petrol ad Ljubljana, a njen partner je Smart Energy Investment kft iz Budimpešte koji samostalno finansiraju  projekat u celosti.

  Prilikom realizacije projekta implementira se novih 9.554 Schreder i Phillips LED svetiljki čiji je vek trajanja 25 godina. Privatni partner garantuje uštedu i kvalitet bankarskim garancijama koje su u skladu sa obavezama koje Srbija preuzima u pristupanju Evropskoj uniji u oblasti zaštite životne sredine i energetske efikasnosti. Pomenute mere podrazumevaju smanjenje emisije štetnih gasova, manju potrošnju energije, energetsku bezbednost i druge elemente.

  Podsetimo, krajnji rok EU za zamenu starih i opasnih živinih sijalica bila je 2019. godina, a trenutno je realizovana zamena oko četvrtine ukupnog broja u Srbiji. Činjenica je da se Grad Zaječar ovim projektom kreditno ne zadužuje, a sva ugrađena oprema i primenjene mere se odmah po ugradnji predaju u vlasništvo Grada bez naknade. Besplatno korišćenje i eksploatisanje uštede je vrlo značajno u prvih 2-6 meseci dok su radovi u toku.

  U narednih 15 godina očekuje se ušteda od čak oko 82,98% električne energije i doći će do smanjenja emisije CO2 za čak oko 9.400 tona godišnje. Poboljšanje i kvalitet osvetljenosti biće skoro duplo veći nego do sada.

  Značajan deo ovog projekta jeste izgradnja sasvim novog osvetljenja pešačko – biciklističke staze, što je u celosti obaveza privatnog partnera bez dodatnih troškova u projektu. Na celokupnoj dužini staze, koja iznosi 4 km, implementirano je 155 svetiljki sa LED tehnologijom. Na ovaj način, povećana je bezbednost građana, jer ranije na toj stazi nije bilo osvetljenja.

  Građani već mogu da vide prve efekte ovog ,,Enviromental Social Government” projekta u sklopu strategije ,,Green Deal” koji se snažno promoviše od strane EU. Godine 2006. utemeljen je plan „Green New Deal“ koji podrazumeva potpuno čistu, obnovljivu energiju koja bi se održala do 2050. godine. Nova razvojna strategija doprinela bi da Evropska unija pređe u „zeleni poredak“ i da se uspostavi moderna, resursima bogata i efikasna, kompetitivna ekonomija.

  Grad Zaječar je prepoznao mogućnost za uštedu kroz implementaciju projekta javno – privatnog partnerstva u iznosu  od 1,1 milion evra. Ova ušteda biće investirana u druge projekte od vitalnog značaja za unapređenje životnog standarda, a pre svega u  projekte koji će uticati na bolju energetsku efikasnost, koja obezbeđuje dugoročne i sigurne benefite, kako za lokalnu samopuravu i njene građane, tako i za celu državu i region.