Fondacija SOS Dečija sela Srbija obeležava 15 godina postojanja

  0

  Fondacija SOS Dečija sela, u Srbiji je prisutna od 2004. godine, stvarajući porodice za decu u nevolji, pomažući im da izgrade stabilnu budućnostim, doprinoseći tako i razvoju zajednica u kojima žive. Podrška Fondacije deci, mladima i porodicama u riziku sprovodi se dugoročno, kroz SOS Dečije selo u Kraljevu, tri Centra za podršku porodici (u Beogradu, Obrenovcu i Nišu), i Centar „Jaki mladi”.

  U SOS Dečijem selu Kraljevo u proteklih 15 godina dom je našlo 160  dece iz cele Srbije. U 15 porodičnih kuća, sa svojim SOS roditeljima danas živi 69-ro dece i mladih bez roditeljskog staranja. Svakom detetu pristupa se individualno i pruža podrška do osamostaljivanja. U toku srednje škole i studiranja, mladi započinju pripremu za osamostaljivanje u „SOS Zajednici mladih“ koja predstavlja drugu fazu brige. U njoj se trenutno nalazi 25 mladih. I nakon osamostaljivanja Fondacija mladima pruža savetodavnu i, ukoliko je potrebno, finansijsku podršku, kao i podršku u zapošljavanju.

  Prevencija izdvajanja dece iz porodice izuzetno je važan aspekt rada SOS Dečijih sela Srbija. Kroz Centre za podršku porodici i Centar „Jaki mladi”,  od 2004. do danas podržali smo 1.596 dece i 3.062 mladih osoba širom Srbije.

  Centri za podršku porodici u Beogradu, Obrenovcu i Nišu pružaju savetodavnu, psiho-socijalnu i materijalnu podršku za 750 porodica. U svom radu neguju individualni pristup, zahvaljujući kome roditelji dobijaju priliku da obezbede odgovarajuću brigu i osnovne uslove za život svoje dece. U Centrima za podršku porodici, roditelji, deca i zaposleni zajedničkim snagama rade na tome da porodica ostane zajedno, odnosno da se spreči razdvajanje dece od roditelja. Centar roditeljima pruža pomoć pri zapošljavanju, očuvanju zdravlja, učenju i obrazovanju, a neretko i materijalnu podršku. Na ovaj način porodica dobija snagu da sopstvenim kapacitetima prevaziđe probleme, izađe iz krize i obezbedi deci adekvatan nivo brige i staranja. U ostarivanju ovih ciljeva, Centri za podršku porodici imaju punu podršku ustanova socijalne zaštite, obrazovanja i lokalne samouprave, sa kojima tesno i uspešno sarađuju.

  Sa druge strane Centar „Jaki mladi“ namenjen je mladima, uzrasta od 16 do 30 godina, koji su odrasli bez roditeljskog staranja, izašli iz sistema socijalne zaštite, kao i mladima u riziku. Osnovna uloga Centra je povećanje zapošljivosti mladih sa ciljem da se što brže i lakše osamostale i započnu život van sistema socijalne zaštite. Uz podršku pri zapošljavanju, mladima se pruža i individualno psiho-socijalno savetovanje što je od velikog je značaja s ozirom da se upravo kod njih neretko sreće nedostatak životnih veština i samopouzdanja.

  „Kroz programe hitne pomoći, u proteklih 10 godina pomogli smo obnovu škola posle zemljotresa u Kraljevu, najugroženije porodice i lokalne zajednice posle velikih poplava, i desetine hiljada dece i porodica izbeglica u tranzitu kroz Srbiju. Organizovali smo različite obuke za profesionalce iz sistema socijalne zaštite i hranitelje, za podizanje stručnih znanja u oblasti brige o deci sa specifičnim potrebama (trauma, prava dece) i aktivno radimo na promovisanju i zagovaranju prave dece i porodice u Srbiji.

  Vesna Mraković Jokanović, nacionalna direktorka Fondacije SOS Dečija sela Srbija

  Rad SOS Dečijih sela Srbija ne bi bio moguć bez podrške donatora, kompanija i građana,  saradnje sa institucijama uključenim u brigu o deci i lokalnim zajednicima. U proteklih 15 godina naša Organizacija je sa donatorima, Vladom i partnerima gradila odnos međusobnog poverenja i uvažavanja, zahvaljujuči kome nam donatori pružaju dugoročnu podršku, a mi se neprekidno trudimo da deci i mladima osiguramo dom pun ljubavi i visoke standarde dobrobiti i nege,“ – ističe Vesna Mraković Jokanović, nacionalna direktorka Fondacije SOS Dečija sela Srbija.

  Svi zainteresovani za rad Fondacije detaljnije informacije mogu pronaći na web sajtu: www.sos-decijasela.rs. Na istom mestu možete se informisati i o tome kako postati donator i podržati rad SOS Dečijeg sela Srbija.