Evropska komisija odobrila koncentraciju Fortenova grupe i Poslovnih sistema Mercator

    0

    Evropska komisija odobrila je nameru koncentracije kojom Fortenova grupa stiče kontrolu nad  Poslovnim sistemima Mercator, Ljubljana.

    Za teritorije Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije prijava je podnešena  nadležnim lokalnim regulatornim telima za zaštitu tržišne konkurencije, te su sad sva nacionalna tela, osim Komisije za konkurenciju Republike Srbije, odobrila koncentraciju.

    „Raduje nas ova odluka Evropske komisije da odobri prenos Mercatora sa Agrokora na Fortenova grupu. Verujemo da će uskoro uslediti i odobrenje srpske Komisije. Time se otvara put da se prenos Mercatora realizuje do kraja ove godine i da maloprodaja Fortenova grupe od 2021. na tržištu nastupi kao zajednička, regionalna grupacija čije je poslovanje u interesu svih – od zaposlenih preko dobavljača i deoničara do ukupnog privrednog okruženja u nacionalnim državama, ali i na prostoru celog regiona“ – rekao je Fabris Peruško, glavni izvršni direktor Fortenova grupe komentirišući odluku Evropske komisije.  

    „Snažan vlasnik će Mercatoru omogućiti dalji rast i razvoj i podržati strateške projekte Mercatora, uključujući investiciju u novi logistički centar u Ljubljani vrednu 130 miliona evra.“, dodao je Tomislav Čizmić, predsednik Uprave Mercatora i takođe naglasio da je ovo odobrenje izuzetno važan korak u prenosu Mercatora na Fortenova grupu.