EU donela izmene Zakona o vizama: Veće takse, elektronsko popunjavanje obrazaca…

0
Foto: Profimedia

EU je donela izmene Zakona o vizama kojima će poboljšati uslove za legalna putovanja i ojačati borbu protiv nezakonitih migracija, navode u Savetu EU.

Ministri pravde i unutrašnjih poslova Evropske unije na sastanku u Luksemburgu potvrdili su nova pravila koja će putnicima iz zemalja za koje važi vizni režim omogućiti brže i jasnije procedure.

Izmene podrazumevaju podnošenja zahteva za vizu u periodu od 6 meseci do 15 dana pre putovanja, elektronsko ispunjavanje i potpisivanje obrazaca za prijavu i postepeno produžavnje perioda važenja vize sa više ulazaka za redovne putnike od jedne do pet godina.

Novom uredbom povećava se i taksa za obradu podataka, koja će sada iznositi 80 evra, a njena visina će se revidirati svake treće godine.

U Savetu EU navode da će se donetom uredbom poboljšati saradnja sa trećim zemljama u pogledu readmisije nelegalnih migranata i to kroz novi mehanizam.

Komisija će u okviru tog mehanizma redovno procenjivati saradnju sa trećim zemljama u pogledu ponovnog prihvata.

U slučaju da zemlja ne sarađuje, Komisija će Savetu predložiti da donese odluku o primeni mera ograničavanja u pogledu procedura obrade zahteva, ali i u pogledu iznosa takse za vize.

S druge strane, ako zemlja sarađuje u pogledu ponovnog prihvata, Komisija može predložiti da Savet donese odluku kojom se ili smanjuju vizne takse, skraćuje vreme potrebno za odlučivanje o zahtevima za vizu ili povećava period trajanja viza za više ulazaka.

EU je Srbiji 2009. godne odobrila bezvizni režim za putovanja u zemlje šengenskog prostora.

Iz regiona Zapadnog Balkana vizni režim jedino je zadržan za građane koji u EU dolaze sa pasošima tzv. Republike Kosovo.