Doživotni zatvor za obljubu nad detetom i počinioce teškog ubistva: Šta predviđa novi nacrt Krivičnog zakonika

0

Kao što je predsednik Srbije najavio sredinom januara, nedavno objavljeni nacrt izmena Krivičnog zakonika predviđa uvođenje kazne doživotnog zatvora u naš krivični sistem, koja bi trebalo da zameni postojeću kaznu od 40 godina zatvora kao najtežu sankciju, piše Danas.

Dodatno, nacrt Ministarstva pravde predviđa da za najteža krivična dela ne bude dozvoljen uslovni otpust.

Prema rečima advokata Predraga Savića, koji je u više navrata zastupao klijente pred Evropskim sudom za ljudska prava, ovakvo rešenje može da bude sporno sa stanovišta evropskog zakonodavstva.

Praksa Evropskog suda za ljudska prava je takva da je nužno da postoji mogućnost uslovnog otpusta, koliko god oštri bili kriterijumi, navodi Savić. On je negirao mogućnost usvajanja zakona koji se direktno kosi sa evropskim standardima, tvrdeći da će svi predlozi zakona biti primećeni u Briselu.

“Svakako da će i ovo rešenje morati da prođe međunarodnu ekspertsku verifikaciju, bilo od Venecijanske komisije, bilo od neke druge institucije”, kaže Savić.

Nacrt izmena i dopuna Krivičnog zakonika, između ostalog, predviđa uvođenje kazne doživotnog zatvora za ubistvo predstavnika najviših državnih organa, teška dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, udruživanje radi vršenja krivičnih dela, genocid, zločin protiv čovečnosti, ratni zločin protiv civilnog stanovništva, ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika, ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, upotreba nedozvoljenih sredstava borbe, protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja, agresivni rat, terorizam, upotreba smrtonosne naprave, uništenje i oštećenje nuklearnog objekta i ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom. Nacrt je za ova dela predvideo mogućnost uslovnog otpusta nakon 27 godina izdržane kazne.

S druge strane, doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta planiran je za počinioce teškog ubistva, silovanje sa smrtnim ishodom, obljuba nad nemoćnim licem, obljuba nad detetom i obljuba zloupotrebom položaja.

Pored ovih mera, nacrtom uvedeno je i krivično delo priprema teškog ubistva, ali i pooštrene sankcije za povratnike.

Podsetimo, izmene Krivičnog zakonika u ovom smeru početkom godine najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost do detalja naveo koje će izmene biti uvedene, čime je izložio sebe kritikama stručne javnosti da je prekoračio ovlašćenja predsednika Republike. Takođe, najavljene mere su ocenjene kao populističke i istaknuto je da one neće imati nikakav uticaj na pad stope kriminala.