Dobit UNIQA grupe u 2021. premašila sva očekivanja

  0
  Foto: UNIQA TOWER

  UNIQA grupa (UNIQA Insurance Group AG) je sa ostvarenom dobiti pre oporezivanja od 382,3 miliona evra ponovo značajno premašila očekivanja od 350 miliona evra dobiti pre oporezivanja, saopštene u julu 2021. „Imali smo izuzetno uspešnu 2021. sa izvanrednim poslovnim učinkom, visokom profitabilnošću i snažnim investicionim rezultatima. Uprkos izuzetno visokim troškovima uzrokovanim velikim štetama i prirodnim katastrofama od preko 300 miliona evra bruto, nastavili smo rast, posebno nakon uspešno završene integracije bivše AXA kompanije u centralno-istočnoj Evropi“, rekao je Andreas Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group AG.

  Ukupna premija UNIQA grupe porasla je za 14,2% na 6,36 milijardi evra u 2021. godini. UNIQA Austrija povećala je premiju za 2,1% na 3,92 milijarde evra, dok je UNIQA International ostvarila rast od 42,1% na 2,42 milijarde evra nakon integracije AXA kompanija. Dobit pre oporezivanja porasla je sedam puta u odnosu na 2020. godinu i iznosi 382,3 miliona evra. Prosečan broj zaposlenih u UNIQA grupi porastao je na 14.849 nakon akvizicije bivših kompanija AXA CEE (2020: 13.408).

  „Naš strateški program „UNIQA 3.0 – Seme budućnosti“ sa jasnim ciljem da istinski poboljšamo zdravlje i dobrobit naših klijenata, već pokazuje prve znake uspeha. Sa još većim fokusom na klijente i unapređenje efikasnosti na svih 18 tržišta nastojimo da dodatno poboljšamo i našu profitabilnost što će takođe biti odraženo progresivnom politikom dividendi. Shodno tome, Upravni odbor će predložiti Godišnjoj skupštini da se isplati dividenda od 55 centi po akciji – u poređenju sa 18 centi po akciji u 2019. i 2020. godini – što će nas vratiti na nivo pre korona virusa u 2018. finansijskoj godini od 53 centa po akciji. Uz strogu disciplinu troškova i transformaciju korporativne kulture, kontinuirano se fokusiramo na sveobuhvatno ulaganje u digitalizaciju, IT i podatke, kao i strateški važno polje zdravstvene zaštite. Dugoročni cilj je da postanemo holistički pružalac zdravstvenih usluga sa inovativnim proizvodima i uslugama iznad i izvan standardnog osiguranja”, dodao je Brandstetter.

  UNIQA grupa je jasno posvećena održivosti u svim oblastima, kao i cilju klimatske neutralnosti do 2040. u Austriji a do 2050. godine širom sveta. Uz brojne saradnje i članstva, UNIQA je ušla u strateško partnerstvo sa vodećom klimatskom mrežom Net Zero Asset Owner Alliance i obavezala se da detaljno izveštava o svom napretku u oblasti održivih investicija.

  Izgledi za 2022. godinu

  U poslednje dve pandemijske godine, UNIQA je pokazala da je njena osnovna delatnost veoma otporna. Uz očekivanja da premije ostanu nepromenjene ili da porastu u 2022. godini, UNIQA s obzirom na prošlogodišnji poslovni učinak, razvoj i fokusiranje na kontinuiranu optimizaciju rezultata preuzimanja i dalje korake za implementaciju program rasta „UNIQA 3.0 – Seme budućnosti“, ima optimistične prognoze za 2022. godinu i očekuje ostvarenje dobiti pre oporezivanja od 400 miliona evra.  Ovakva perspektiva pretpostavlja da se makroekonomska kretanja neće značajno pogoršati tokom godine, da nema ozbiljnijih turbulencija na tržištima kapitala, a potraživanja zbog elementarnih nepogoda su u skladu sa prosekom prethodnih godina. S obzirom na političku situaciju između Rusije i Ukrajine, sva očekivanja za finansijsku 2022. godinu su podložna velikoj neizvesnosti usled čega je teško predvideti dalje uticaje političke krize na makroekonomska kretanja posebno u Evropi, reakcije na tržištima kapitala i kretanje inflacije.