Do čistijeg vazduha uz odgovornu privredu

  0

  Tokom zimskih meseci, u mnogim gradovima u Srbiji, svedoci smo sve češće pojave gustih oblaka smoga, naročito kada temperatura padne, a nivo vlažnosti vazduha se poveća. U tim trenucima, pažnja svih usmerena je u najvećoj meri na one koji se smatraju odgovornim za zagađenje vazduha, međutim – svako od nas nosi deo odgovornosti kada je reč o zaštiti životne sredine, a ne samo država ili lokalna samouprava.

  Rešavanjem pitanja individualnih kotlarnica i vozila sa euro 3 motorima, koji predstavljaju neke od najvećih zagađivača, do čistijeg vazduha možemo doći i uz odgovornu privredu. Primera dobre prakse iz privrede koji doprinose očuvanju životne sredine ima u našoj zemlji, a jedan od svetlih primera već je 14 godina u našem najbližem okruženju.

  Od samog otvaranja prve valjevske fabrike 2006. godine, Gorenje pokazuje kako jedna fabrika može da proizvodi širok spektar različitih uređaja, a da ne zagađuje ni vazduh ni okolinu. Kako bismo sprečili negativan uticaj na životnu sredinu, koristimo najsavremenije filtere, koje menjamo dva puta godišnje ali i redovno merimo emisiju štetnih gasova. Time se iz godine u godinu potvrđuje da prekoračenja propisanih granica nema ni u zimskom, ni u letnjem periodu“, navodi Aleksandra Kandić, vođa odseka Kontrola kvaliteta u ovoj valjevskoj fabrici i dodaje da Gorenje pristupa zaštiti životne sredine sa velikom pažnjom i odgovornošću proizvođača, u skladu sa preporukama i zakonima Repubilke Srbije.

  Naravno, u fabrici koja se bavi proizvodnjom velikih kućnih uređaja, nisu samo filteri za praškaste materije otpad. Valjevsko Gorenje generiše značajnu količinu čvrstog otpada, ali se taj otpad selektuje odmah – na mestu nastanka u proizvodnim pogonima. Svaku vrstu otpada, od komunalnog do industrijskog, zbrinjavaju firme akreditovane za rad sa svim kategorijama otpada.

  Kao jedan od inicijatora projekta “Ka boljem upravljanju elektronskim i električnim otpadom”, Gorenje namerava da podstakne sve proizvođače da brinu o svojim proizvodima odgovorno – i onda kada ti proizvodi postanu otpad. Finansiranjem ovog projekta i plaćanjem eko taksi u vrednosti od oko 3 miliona evra na godišnjem nivou, ova kompanija nastoji da pomaže državi u borbi za unapređenje kvaliteta životne sredine. Kao poslednje, ali ne i manje bitno, vođa Kontrole kvaliteta u valjevskom Gorenju navodi i podizanje svesti zaposlenih o važnosti očuvanja životne sredine. Tako su, na primer, samo prošle godine, zaposleni Gorenja zasadili 40 stabala drveća u parku Opšte bolnice Valjevo. „Zagađenje vazduha i okoline je tema od najvećeg značaja u celoj Srbiji i veoma je važno da budemo svesni da sve naše aktivnosti utiču na životnu sredinu. Zbog toga je na nama, kao ekološki odgovornim kompanijama, da doprinesemo ne samo poštovanju zakona i propisa, već i da osluškujemo potrebe zajednice u kojoj poslujemo i da odemo korak dalje u očuvanju životne okoline i zdravlja naših sugrađana“, zaključuje Aleksandra Kandić.