Distribucija posla u cilju postizanja svrhe i vrednosti

  0
  Photo credit: Unsplash

  Kako se organizacije i tržišta polako oporavljaju, sada je pravo vreme za preraspodelu resursa kako bi se postigla veća ekonomska prednost

  Nakon turbulentne 2020. godine koja je iza nas, sada sve organizacije imaju iskustva u preraspodeli svojih poslovnih i tehnoloških resursa. Kako se svetska ekonomija polako ali sigurno oporavlja, organizacije imaju priliku da ponovo preraspodele svoje resurse kako bi osigurale da su fokusirane na pružanje maksimalne poslovne vrednosti članovima svog tima i svojim kupcima.

  Pandemija je pokrenula, ili u nekim slučajevima ubrzala, niz promena koje bi se dogodile u svakom slučaju. Kupci i zaposleni su daleko svesniji svrhe svog života, kao i svrhe organizacije za koju rade. Kao rezultat toga, pristup koji u centar pažnje stavlja kupca dobija još više na značaju, što zauzvrat stvara veću potražnju za automatizovanim poslovnim procesima koji su zasnovani na podacima.

  Direktori informacionih tehnologija i tehnološki timovi idealno su postavljeni da pomognu organizacijama u preraspodeli resursa, usvajanju novih alata i novih metoda rada. Lideri transformacionih poslovnih tehnologija pomoći će organizacijama da smanje potrošnju koja se vezuje za proces poslovanja i za IT odeljanja, a istovremeno povećavaju uticaj koji tehnologija ima na ekonomsku vrednost koju organizacija pruža, a sve to smanjenim ponavljanjem zadataka male vrednosti, poboljšavajući protok informacija i povezanost u celoj organizaciji.

  Tokom pandemije, top menadžment (engl. C-Suite) je postao radna grupa usredsređena na poslovno kritična pitanja, uključujući upravljanje krizama, smanjenje troškova, obnavljanje konkurentske prednosti, održivost poslovanja i povratak u profitabilnost. Tokom globalne krize, sve to zahteva preraspodelu resursa. Kako se čini, C-Suite daje prioritet za poslednja dva: profitabilnost i održivost poslovanja. To je prilika da ponovo preraspodelimo resurse i da na taj način upotrebimo snagu tehnologije kako bi omogućili preraspodelu koja koristi poslovanju.

  IDC veruje da će ovo biti najteži izazov sa kojim se direktori informacionih tehnologija suočavaju u svojoj karijeri, ali da će lideri transformacionih poslovnih tehnologija iskoristiti priliku da napreduju u novim okolnostima. Istraživanje IDC-a poklapa se sa našim nalazima, koji pokazuju da će nakon uspeha distribucije poslovnih procesa preduzeća tokom pandemije, direktori informacionih tehnologija imati zadatak da povećaju primenu i usvajanje digitalnih tehnologija, a time će IT napustiti svoju tradicionalnu oblast delatnosti i postati bliže uključen u čitavo poslovanje organizacija, kako bi efikasno pomogli timovima da reše svoje probleme. Sve to će dovesti do toga da organizacija postane agilnija i sposobnija za prilagođavanje. IDC kaže da ako preduzeća žele da usvoje princip prilagodljivosti, onda poslovni procesi jednostavno više ne mogu ostati fiksirani. Zajedno sa alatima koji omogućavaju poslovne procese, moraju biti u stanju da se brzo menjaju potrebama kako radnika, tako i kupaca.

  Nove vrednosti

  Pandemija je takođe ubrzala i u prvi plan istakla zahteve zaposlenih i kupaca za novim vrednostima. Nakon što su jednom već prerasporedili preduzeće, od organizacija će se očekivati da to učine ponovo i podrže pristup baziran na vrednosti koja je usmerena prema osoblju, poslu i kupcima. Poslovni savetnici Boston Consulting Group-a (BCG) nedavno su u jednoj od svojih najvećih studija utvrdili da 89% radne snage sada očekuje nivo fleksibilnosti na svom radnom mestu. U 190 zemalja, anketirano je 209.000 ljudi, uključujući ne-kancelarijske radnike, i otkrivena je ogromna podrška hibridnoj radnoj nedelji.

  Ovo je više od onoga kako mi zamišljamo budućnost kancelarije; preraspodela resursa dalje od zgrade sedišta kompanije prilika je da se ono najvrednije što kompanije imaju – njihova radna snaga – dodatno približi kupcu. Sa talentom koji se prostire duž države i tržišta na kojem organizacija posluje, preduzeća će steći bolji uvid, a time i dublji odnos sa svojom bazom kupaca. Rezultat, bolji proizvod ili usluga i profitabilnije poslovanje.

  Nismo samo mi u tehnološkom svetu ti koji vide prednost hibridnih radnih modela. Politički institut, Demos, nedavno je napisao izveštaj pozivajući se na to da će produktivnost rasti sa agendom zasnovanom na principu koji prihvata da radni i kućni život zahtevaju bolje usklađivanje i da je hibridni model rada najbolji mogući put kako ovo postići. Zanimljivo je da je produktivnost već niz godina izazov za britansku ekonomiju. Međutim, mnogi lideri na polju poslovnih tehnologija sada izveštavaju da se produktivnost povećala tokom lockdown-a, što dodatno daje na snazi ideji da je potrebna preraspodelu poslovanja koja cilja veću fleksibilnosti, što zatim donosi i veću produktivnost.

  Pandemija i novi načini rada koji su iz nje proizašli pokazali su potencijal koji tehnologija nudi organizacijama i vertikalnim tržištima. Kao rezultat toga, Gartner veruje da će ulaganja u aplikacione infrastrukturne servise i proizvode rasti za 26,6% godišnje. Naša sopstvena studija, koja koristi podatke Xi Beam servisa za upravljanje troškovima u cloudu – koju direktori informacionih tehnologija koriste za upravljanje infrastrukturom u cloudu – otkriva da organizacije ubrzavaju usvajanje relacionih baza podataka kao usluge na Amazon AWS i Microsoft Azure platformama. Zrele organizacije koriste preko 15 usluga u cloudu kao deo svoje cloud strategije (zanimljivo je napomenuti da su korisnici Azure-a najaktivniji po pitanju daljeg usvajanja usluga koje nudi Azure platforma); i da Infrastruktura kao usluga (IaaS) za kompjuterske operacije, umrežavanje i skladištenje – ostaje i dalje najveća kategorija potrošnje u cloudu.

  Dok organizacije žele da se preraspodele i pripreme za novu budućnost, Xi Beam analiza takođe pokazuje i da su baze podataka zasnovane na cloudu druga po veličini najveća potrošnja, sugerišući da organizacije ne samo da žele da budu efikasnije sa svojim podacima i troškovima čuvanja velikih skupova podataka, već takođe i to da šira distribucija podataka doprinosi i planovima usmerenim ka inovacijama.     

  Neposredno pre nego što je pandemija korona virusa dovela do najznačajnije preraspodele u poslovanju koja se mogla videti tokom naših života, The Economist Intelligence Unit je izvestio da rukovodioci planiraju da povećaju usvajanje novih tehnologija kao što su robotska automatizacija procesa (RPA), softverski definisane mreže i naravno mašinsko učenje (ML) i veštačka inteligencija (AI). Sve su to tehnologije koje će se oslanjati na upotrebu clouda i skupova podataka. Sve ove tehnologije pružaju mogućnosti za preraspodelu, oslobađajući osoblje od ponavljajućih zadataka koji ne dodaju vrednost, povećavajući uvid zasnovan na podacima i poboljšavajući usluge kupcima, a sve to mora biti iskorišćeno da bi se naši ljudi rasporedili na najvrednije zadatke koje organizacija zahteva, na taj način stvarajući vrednost. Posao više nije fiksiran na određenu lokaciju; posao sada može ići tamo gde se traži vrednost, i tamo gde se vrednost može i isporučiti.

  Autor: Andrew Brinded, Senior Vice President & General Manager EMEA Sales at Nutanix