Diploma vrhunskog britanskog univerziteta i iskustvo studiranja u inostranstvu, a sve blizu kuće

  Intervju: Janis Ververidis, predsednik i direktor, The University of York Europe Campus CITY College

  0
  Fotografije: Promo

  Zašto je CITY College odabrao da zasnuje strateško savezništvo sa Univerzitetom u Jorku u Evropi i da postane Evropski kampus Univerziteta u Jorku?

  To što je CITY College postao Evropski kampus Univerziteta u Jorku bio je prirodni naredni korak ka rastu, izvrsnosti i inovaciji.

  Otkako je osnovan pre trideset godina, CITY College je težio da postane međunarodna obrazovna institucija na engleskom jeziku koja će ovom regionu ponuditi univerzitetsko obrazovanje vrhunskog kvaliteta. Tokom naše prošlosti, to smo uspeli na mnogo načina. CITY College ima dugu tradiciju saradnje sa jednim od vodećih univerziteta u Ujedinjenom Kraljevstvu, Univerzitetom u Šefildu, čiji smo postali Međunarodni fakultet. Ovaj uspeh bio je posledica napornog rada, znanja, upornosti, posvećenosti i investiranja u CITY College, kako bismo mogli da ponudimo obrazovanje najvećeg kvaliteta u ovom regionu. Naši studenti i sedam hiljada naših alumnija iz više iz šezdeset zemalja sve ovo znaju, i čine nam čast stvarima koje rade i promenama koje donose gde god da žive i rade.

  Janis Ververidis

  Univerzitet u Jorku je jedan od najuglednijih univerziteta u Velikoj Britaniji, član prestižne Raselove grupe i nosilac rejtinga „TEF Gold“ za standarde u predavanjima. Univerzitet u Jorku je u top 150 najboljih svetskih univerziteta i predstavlja jednu od planetarno najvažnijih institucija za inspirativna istraživanja koja menjaju živote svih nas. Što je još važnije, Univerzitet u Jorku trudi se da stvori jednu inkluzivnu međunarodnu zajednicu koja će doprineti opštem dobru. Njegov je cilj da unapredi razvoj ljudi, da prigrli internacionalizaciju, da otvori pristup obrazovanju i da podrži jednake šanse za sve.

  Vrednosti, težnje i vizija koju dele obe naše institucije omogućile su stvaranje Evropskog kampusa Univerziteta u Jorku pod okriljem CITY College u našem regionu.

  Šta predstavlja Evropski kampus Univerziteta u Jorku CITY College?

  Evropski kampus Univerziteta u Jorku CITY College znači fizičko prisustvo Univerziteta u Jorku u Evropi i ovom regionu. Glavni kampus biće u Solunu, u Grčkoj, sa satelitskim aktivnostima u osam drugih zemalja i sa aspiracijama da idemo i dalje od toga. Evropski kampus je integrisani entitet Univerziteta, čvorište čitavog univerziteta koje će povezivati akademske, istraživačke, vladine i korporativne mreže širom ovog prostora.

  Kampus će povećati mobilnost studenata i prilike za međunarodnu saradnju, ponuditi šanse za zajedničko učenje i podržavati mobilnost zaposlenih, kako u predavanjima, tako i u istraživanjima. U isto vreme, proširićemo postojeće planove za istraživanja i obogatiti nastavu novim programima i novim odsecima.

  Evropski kampus Univerziteta u Jorku CITY College počeo je sa upisom na programe Univerziteta u Jorku koji će biti ponuđeni na kampusu u januaru, a programi će početi od oktobra ove godine.

  Koje će to prednosti od ovoga imati Jugoistočna Evropa, ali i ostatak našeg kontinenta?

  Evropski kampus Univerziteta u Jorku teži da na ove prostore donese sve one dobre oblike najboljeg britanskog visokog obrazovanja, ali i istraživanja. On predstavlja temelj za stvaranje i razmenu znanja i umrežavanja ljudi u ovom regionu, ali i u Ujedinjenom Kraljevstvu i ostatku sveta.

  On će dati priliku studentima iz regiona da iskuse čari studiranja na Univerzitetu u Jorku; moći će da dođu do vrhunske diplome jedne od vodećih britanskih visokoškolskih ustanova blizu svoje kuće, da uživaju u celokupnom studentskom iskustvu koje podrazumeva i mobilnost studenata i programe internacionalizacije, da vode pravi studentski život na našem kampusu i u našim nastavnim jedinicama, da stvore sopstveni portfolio znanja i veština koji će im otvoriti horizonte i promeniti im život i budućnost.

  Evropski kampus Univerziteta u Jorku želi da doprinese životima ljudi u ovom regionu, time što će podržati i deliti znanje i pristup znanju i odigrati važnu ulogu u razvoju kapaciteta pojedinaca na ovim prostorima da odgovore na globalne izazove društva i na lokalne potrebe.