DIMAK centar – Uklanjanje prepreka na putu do zapošljavanja za najugroženije

  Piše Marija Branković

  0
  Foto: GIZ

  Pandemija kovida-19 promenila je i način na koji kompanije privlače, regrutuju i zadržavaju zaposlene, a rad na daljinu postao je “nova normalnost”. Pronalaženje posla i sam rad sada zato više nego ikada podrazumevaju digitalnu pismenost, a prema poslednjim zvaničnim podacima iz 2018. godine, oko 50% osoba starijih od 15 godina u Srbiji je digitalno nepismeno. Podaci ove vrste koji se odnose na pripadnike osetljivih grupa nisu poznati, ali s obzirom na njihov ekonomski i socijalni položaj, može se pretpostaviti da su ti brojevi, kada se radi o ovoj grupaciji stanovništva u Srbiji, znatno veći.

  Zbog otežanog pristupa obrazovanju i tržištu rada, i u redovnim okolnostima, pripadnici osetljivih grupa u Srbiji, među kojima značajan broj čine povratnici, nalaze se u visokom riziku od siromaštva. Sada, njihov položaj dodatno otežavaju i posledice pandemije koronavirusa, koje podrazumevaju zaustavljanje zapošljavanja ili odlaganje zapošljavanja na duži period. Otuda su upravo pomenuti izazovi bili u fokusu prvog virtuelnog Sajma zapošljavanja u Srbiji, koji su organizovali Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije (NSZ) i Nemački informativni centar za migracije, stručno obrazovanje i karijeru (DIMAK), osnovan 2016. godine u okviru globalnog programa “Migracije za razvoj” (PME).

  “Tokom početnih aktivnosti Sajma nekoliko ljudi uopšte nije htelo da se registruje na Sajam zato što nisu želeli nigde da rade, niti ih je ovakav događaj zanimao. Jedan od razloga nezainteresovanosti bilo je i nepoverenje u institucije. Ali, nakon perioda u kom smo intenzivno u ciljanim sredinama širili informacije o Sajmu i po potrebi ih usmeravali na DIMAK, interesovanje je raslo. U narednim koracima, kao najčešća prepreka pokazalo se to što većina potencijalnih učesnika nije imala e-mail adresu niti radnu biografiju, jer ne koriste ovaj način komunikacije”, kaže Milica Stanković, jedna od četvoro aktivista mobilnih timova koje je angažovao program PME, a koji su uoči Sajma komunicirali sa pripadnicima osetljivih grupa lokalnog stanovništva, prvenstveno povratnika i romske populacije, u Obrenovcu, Valjevu i Doljevcu i pomogli u izradi čak 70 CV-jeva.

  Zahvaljujući angažmanu mobilnih timova na Sajam je prijavljeno 136 ljudi, od kojih ukupno 43 povratnika i 17 žena. Takođe na sam dan održavanja Sajma organizovali su dve tačke okupljanja i info-sesije u Obrenovcu i Valjevu, na kojima su 34 osobe, od kojih 22 žene i 7 povratnika, dobile pomoć pri korišćenju svih usluga Sajma.

  Virtuelni Sajam zapošljavanja bio je namenjen svim nezaposlenima u Srbiji. Tokom šest sati trajanja, omogućio je komunikaciju 7.500 registrovanih tražilaca posla, uključujući 1.599 povratnika, sa 70 kompanija. Tokom Sajma je ponuđeno oko 2.800 radnih mesta, dostavljene su 7.302 radne biografije, a 54% od ukupno registrovanih učesnika bile su žene.

  Globalni program “Migracije za razvoj” (PME) u Srbiji u ime nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) sprovodi GIZ. Program PME kroz mere za podizanje kvalifikacija i razvoj veština podržava ekonomsku i socijalnu reintegraciju povratnika u njihove lokalne zajednice, kao i ekonomske i socijalne izglede za lokalno stanovništvo. DIMAK, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, NSZ i Komesarijatom za izbeglice i migracije (KIRS), nudi savetovanje za pojedince i cele porodice. Pored toga, sve informacije o aktuelnim uslugama i merama podrške objedinjene su i na sajtu Startfinder Srbija.