Dan poreske slobode u 2020. godini i predstavljanje platforme Moj porez

  0

  Od danas, 15. juna na Dan poreske slobode, prestali smo da radimo za državu i počeli da radimo za sebe i svoju porodicu.

  Do današnjeg dana radili smo da bismo platili sve poreze i doprinose – porez na dohodak, socijalne doprinose za obavezno penziono i zdravstveno osiguranje, PDV i akcize pri kupovini proizvoda, porez na imovinu za kuće i stanove u kojima živimo, kao i razne druge manje poreze, takse i naknade.

  Dan poreske slobode računa se u odnosu na nivo javne potrošnje u bruto domaćem proizvodu (BDP). Ova vrednost pomnoži se sa brojem dana u kalendarskoj godini i po potrebi zaokruži na najbliži dan. Ove godine to je 15. jun.

  Ovim povodom lansirali smo platformu Moj porez za 2020. godinu. Na Libekovoj online konferenciji platformu su predstavili programski direktor ekonomske istraživačke jedinice Libeka Mihailo Gajić i zamenica glavnog i odgovornog urednika Talasa Lana Avakumović.

  Preko platforme Moj porez, odgovarajući na nekoliko pitanja o svojim primanjima i potrošačkim navikama, možete lako da izračunate koji je vaš lični Dan poreske slobode 2020. godine i koliko godišnje plaćate poreza.

  Pored toga, na platformi Moj porez možete saznati i koje sve poreze plaćamo, ali i kako država troši novac poreskih obveznika.

  Kako je Mihailo Gajić istakao ova platforma veoma je značajna zato što su u Srbiji poreski prihodi maksimizirani jer je visok stepen poreske iluzije. U osnovnim i srednjim školama ne postoji predmet koji bi građanima pružio osnovno fiskalno obrazovanje pa samim tim veoma često nismo ni svesni koliko novca smo dali na porez i koje smo sve usluge koja nam država pruža platili. Kada bi se smanjila fiskalna iluzija i kada bi fiskalna politika bila transparentnija, građani Srbije bi se zapitali šta im zapravo država pruža za taj novac, a samim tim povećala bi se i odgovornost političara kao sprovodilaca javnih politika.

  Smanjenje poreza i reforme fiskalne politike nije moguće uraditi preko noći. Kako bi došlo do promena, neophodno je izgraditi kapacitete poreske uprave. Da bi jedna privreda napredovala prvo je potrebno da se rastereti time što bi se smanjili porezi i doprinosi na rad. U tom slučaju preduzetnici bi više uštedeli pa bi samim tim mogli više da investiraju. Zapošljavanje bi bilo jeftinije, a plate bi bile veće. Samim tim, porastao bi životni standard građana Srbije.

  Platforma Moj porez razvijena je od strane Libeka u saradnji sa Litvanskim institutom za slobodno tržište LFMI, Udruženjem građana Zašto ne i Centra za politike i upravljanje iz BiH, a uz podršku Center for International Private Enterprise iz SAD-a. Originalni koncept ovakvog Poreskog kalkulatora razvijen je od strane Litvanskog instituta za slobodno tržište.