Crnogorske nevladine organizacije o slučaju uzimanja dece i snimku koji je obišao region: “Bizarna zloupotreba i satanizacija majke”

0

Javnost se opravdano masovno solidarisala sa decom Tomaša Boškovića i Olge Marković, a koja su bila izložena traumatičnom hapšenju oca. I mi smo. Pozdravljamo reakcije nadležnih institucija da se utvrdi odgovornost pojedinaca za propuste koji su se desili i očekujemo da se takav scenario nikada više neće ponoviti ni jednom detetu u Crnoj Gori. Međutim, zabrinuti smo zbog bizarne zloupotrebe slučaja na društvenim mrežama, kao i tokom svih prethodnih događaja koji su, umesto skretanja pažnje javosti na postupanje nadležnih organa, poprimili oblik podrške ocu, koji je svoju decu postavio kao „štit“ kako bi izbegao zakonske konsekvence zbog nepostupanja u skladu sa sudskim odlukama, i potpunu satanizaciju majke, koja se već tri godine bori da makar vidi svoju decu, saopštilo je danas više nevladinih organizacija.

NVO Sigurna ženska kuća Podgorica, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, Crnogorski ženski lobi, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Ulcinj, IKRE Rožaje, Prima, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Bijelo Polje, Centar za romske inicijative Nikšić i SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Berane poručuju da ta dešavanja i pojave verodostojno reflektuju poražavajući položaj žena žrtava nasilja i stepen predrasuda i diskriminacije koji je prisutan u crnogorskom društvu.

“Stoga ne čudi obrazac ponašanja dela javnosti kome svedočimo – gdje se žena javno satanizuje i sve što kaže biva upotrijebljeno protiv nje, dok se svaki postupak muškarca – oca opravdava bez preispitivanja činjenica. Posebno zabrinjava upravo ta nezainteresovanost za činjenice o dugoj hronologiji nasilja i zloupotrebi od strane oca koja je potvrđena i kroz institucionalne ishode. Žalimo što na zloupotrebu slučaja, zbog povjerljivosti informacija ne možemo izneti celu istinu u javnost, osim da je postupak za izmenu odluke o poveravanju maloletne djece majci u toku i da su deca trenutno bezbedna i srećna pored svoje majke”, navode NVO.

Ističu i da to nije pojedinačan i redak slučaj kada se izvršenje, tj. preuzimanje dece od strane oca mora sprovesti uz intervenciju policije i centra za socijalni rad.

“Ono što se u kontinuitetu dešava jeste da otac instruira decu da plaču i vrište ubeđujući ih da će „tata zbog majke” (a ne zbog svog ponašanja) da ode u zatvor, nakon čega nadležni organi, a često i majke, odustaju od postupka, kako decu ne bi dodatno traumatizovali. Posledica ovakvih događaja je da majke često, godinama ne mogu da vide svoju decu, čak i onda kada su one zakonski staratelji. Bez namere da zastupamo ponašanje nadležnih službi, moramo skrenuti pažnju da ovaj događaj, na ovaj način prezentovan javnosti, može snažno uticati i na druge pojedince koji će zlouptrebiti svoju decu kako bi izbegli izrečene sankcije”, ocjenjuju nevladine organizacije.

Odović da kaže da li država podržava rodno zasnovano nasilje

Kako dodaju, osim zbog bizarne zloupotrebe slučaja i poruka kojima se na neprofesionalan i neetički način govori i javno presuđuje ženama žrtvama nasilja, zabrinuti su i što se „isti postupak“ na društvenim mrežama vodi i prema organizacijama koje se profesionalno bave tom tematikom, gde je pojedincima činjenica da pružaju podršku ženama sa iskustvom nasilja dovoljna da ne štede na neutemeljenim optužbama i uvredama svakakve vrste.

“Na kraju, ali ništa manje značajno, zabrinjavaju navodi, tj. tvrdnje predstavnika grupe građana, koji su „štiteći interese oca“ razgovarali sa državnim sekretarom Jankom Odovićem koji im je kako navode „dao punu podršku“. S tim u vezi, pozivamo Odovića da obavesti javnost da li su ovi navodi istiniti i da li je dao podršku da se amnestira Tomaš Bošković. Ako su navodi tačni, pitamo se: “Da li ova država podržava rodno zasnovano nasilje?“, „Da li ova država podržava nekog ko krši zakone i odluke sudova Crne Gore?“ i „Da li ova država podržava stav da je intres dece oduzeti im pravo da imaju majku, samo zato što je tako odlučio njihov otac?“ Verujemo da će odgovarati svi koji su povredili pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života. Verujemo da Crna Gora ima kapacitete da zaštiti interese dece i da neće dozvoliti da primjenu javnih politika vode neinformisani, nedovoljno osvešćeni i zlonamerni pojedinci”, poručuju iz pomenutih NVO.