Citymedik: Prepoznatljivi po vrhunskim radiolozima i Doublecheck-u

  0
  Foto: Citymedik

  Dijagnostika magnetnom rezonancom omogućava najprecizniju vizualizaciju svih tkiva i organa, a samim tim i dijagnostiku velikog broja oboljenja, onkoloških, neuroloških, sistemskih i gotovo je nezaobilazna u dijagnostici različitih vrsta povreda zglobova i mekih tkiva.

  Citymedik je za kratko vreme svog postojanja postala jedna od najrespektabilnijih dijagnostičkih ordinacija, prepoznatljiva upravo po vrhunskim radiolozima koji su u njoj angažovani i supspecijalizovani za određene oblasti radiologije.

  Citymedik se izdvaja i po tome što jedino kod njih možete uraditi MR artrografiju – pregled zglobova sa kontrastom u cilju procene povreda sitnih struktura u zglobovima (ligamenata, tetiva, labruma).

  Dr sci. med. Bojan Banko

  Zato su ovu ordinaciju u prethodne dve godine posetili mnogobrojni vrhunski svetski sportisti, a prvi su kod nas uveli preventivni pregled celog tela magnetnom rezonancom (Whole body MRI), kojim se za kratko vreme dobija detaljan uvid u stanje organizma, odnosno, da li postoje neke promene koje su u začetku.

  Pregled celog tela traje oko sat vremena, koristi se kao redovan “Check up” u skriningu zdravih ljudi, značajan je na primer u ranoj detekciji tumora u regijama koje nisu pokrivene ostalim radiološkim metodama, a u petogodišnjoj studiji iz inostranstva 70% pacijenata je imalo bar jedan nalaz, 5% je upućeno na dalje lečenje i 2,5% na operaciju zbog otkrivanja tumora u ranoj fazi.

  U dijagnostičkoj radiologiji skoro svaki drugi ili treći pacijent ima potrebu za drugim mišljenjem radiološkog nalaza. U velikom broju slučajeva dijagnoza bude identična, ali se dešava i suprotno. Razlika je skoro uvek u ljudskom faktoru, tj. ekspertizi doktora koji čita snimak, što je od ključnog značaja u dijagnostici.

  Zbog ovoga smo zajedno sa mladim i ambicioznim ljudima iz IT-ja formirali platformu i aplikaciju Doublecheck, digitalni centar za drugo mišljenje radioloških nalaza, preko koje je do sada urađeno više stotina analiza. Primarni cilj Doublecheck-a je da pruži drugo mišljenje eksperta i odgovori na pitanje koje je postavio izabrani lekar, a zbog čega ste uradili neki od dijagnostičkih pregleda.