Carnex donirao još 12,5 tona proizvoda Banci hrane

    0

    Još jedna donacija koja će obezbediti gotove obroke za više od 60.000 ljudi  

    Donaciju hrane u vrednosti od 30.00 evra kompanija Carnex, članica MK grupe, uručila je korisnicma udruženja Banke hrane sa kojom godinama uspešno sarađuje, podržavajući njen rad i aktivnosti usmerene na smanjenje siromaštva, gladi i rasipanja hrane. U skladu sa svojim poslovnom opredeljenjem da pomaže lokalnoj zajednici u kojoj posluje, kompanija Carnex  izdvaja značajna sredstva za sponzorstva koja su namenjena ulaganju u CSR projekte, zdravstvo, kulturu i umetnost, očuvanje okoline i zaštitu životne sredine, i kontinuirano donira svoje proizvode udruženjima i institucijama koje brinu o deci i socijalno ugroženim grupama.

    »Društveno odgovorno poslovanje sastavni je deo identiteta i poslovne kulture kompanije Carnex, što potvrđuju brojni CSR projekti koje smo realizovali tokom godina. Interesi naši kompanije neraskidivo su isprepletani sa interesima ljudi i sredine u kojoj poslujemo i svojim primerom želimo da pozovemo i druge kompanije da se što više uključe u konkretne aktivnosti, kao što je i ova donacija. Banka hrane snabdeva oko 100 raznih organizacija i socijalnih ustanova širom Srbije, koje brinu o deci i mladima sa smetnjama u razvoju ili bez roditeljskog staranja, osobama sa invaliditetom, samohranim majkama/roditeljima, raseljenim licima, porodicama bez primanja, beskućnicima, starim licima, korisnicima narodnih kuhinja, korisnicima sigurnih kuća, nezaposlenima, Romima i mnogim drugima«, izjavila je Olivera Papestijević, direktorka marketinga kompanije Carnex.

    Zajedno sa ovom donacijom, samo u poslednje dve godine, Carnex je donirao ukupno oko 30 tona svojih prozvoda, u vrednosti oko 130.000 evra, i time je obezbedio bar jedan obrok za više od 260.000 ljudi.