Bojan Mijailović, Sava osiguranje: Veliki potencijal za stabilan rast na tržištu osiguranja

  0
  Foto: Promo

  O rezultatima poslovanja, digitalizaciji i izazovima u poslovanju u vreme pandemije i budućim planovima, razgovarali smo sa predsednikom Izvršnog odbora Sava osiguranja, Bojanom Mijailovićem.

  Sava osiguranje pod ovim imenom posluje na tržištu Srbije punih 15 godina. Vi ste na poziciju predsednika Izvršnog odbora ove kompanije došli početkom 2021. godine. Da li ste zadovoljni, s obzirom na to da pandemija još uvek traje, rezultatima i poslovanjem kompanije u prvoj polovini 2021. godine?

  Najveći izazov sa kojim smo se, kao i većina osiguravača, suočili jeste organizacija poslovanja u novonastaloj situaciji, zadržati visok kvalitet usluge prema našim klijentima, sačuvati zdravlje zaposlenih, a istovremeno ispratiti potrebe tržišta. U prvoj polovini godine Sava osiguranje posluje uspešno, zabeležen je rast ukupne premije od 7% u neživotnim i preko 20% u životnim osiguranjima u odnosu na isti period prethodne godine. Uprkos pandemiji, naše poslovanje nesmetano funkcioniše, što nam se čini kao veliki potencijal za dalji stabilan rast na tržištu osiguranja.

  U kojim segmentima ste ostvarili najveći rast?

  Uprkos svim izazovima koje je ova pandemija donela, ostvarili smo povećanje premije u odnosu na isti period prethodne godine, usled unapređenja poslovanja u imovinskim osiguranjima, nastavka rasta u životnim osiguranjima, kao i zahvaljujući ulasku na tržište zdravstvenih osiguranja. Takođe, ostajemo jedni od lidera u oblasti putnih osiguranja gde nakon okolnosti u 2020. godini tržište beleži oporavak. Ponosni smo na aktivnosti u oblasti digitalnih usluga prema klijentu. Sava osiguranje je jedina osiguravajuća kuća koja omogućava uslugu video-identifikacije i potpunog online zaključivanja polise životnog osiguranja. Takođe, našim klijentima se pruža mogućnost online kupovine putnog osiguranja, kao i osiguranja domaćinstva.

  Od početka ove godine Sava je uvela nekoliko novina u svojoj ponudi. Koje novine su u pitanju?

  Dešavanja u ovoj i prošloj godini navela su nas da sve više povedemo računa o svom zdravlju i zdravlju bližnjih, te smo prateći promene i potrebe naših korisnika uveli i novine u domenu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Prednost paketa “Sava Zdravo” dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u odnosu na postojeće ponude na tržištu osiguranja je i mogućnost ugovaranja drugog lekarskog mišljenja, postcovid pokriće kao i proširenje pokrića kod sistematskog pregleda. Značajno unapređenje sprovedeno je i kod osiguranja robe u transportu kao i osiguranju odgovornosti vozara u drumskom saobraćaju (CMR), gde smo omogućili klijentima paket usluga koji u potpunosti pokriva njihove potrebe. U vezi sa tim, a u korak sa digitalizacijom, klijentima će u što skorijem periodu, realizacija novih usluga osiguranja biti dostupna putem našeg Web shopa.

  Kao i druge uspešne kompanije, Sava radi na uvođenju novih tehnologija i digitalizaciji svih segmenata poslovanja. Šta ste do sada uradili na tom polju?

  Ponosni smo što je Sava osiguranje prva osiguravajuća kuća u Republici Srbiji koja je dobila dozvolu Narodne banke za video-identifikaciju, što je omogućilo zaključivanje ugovora o životnom osiguranju na daljinu. U pitanju je značajan resurs za razvoj kompanije u budućnosti.

  U toku je niz projekata, koji se odnose na različite segmente poslovanja, i koji će na direktan ili indirektan način uticati na unapređenje naših usluga i prilagoditi ih potrebama potencijalnih klijenata. Svaki od projekata je u većem ili manjem obimu deo procesa digitalne transformacije, koja predstavlja osnovu za poslovanje u budućnosti, gde najveći akcenat stavljamo na IT sektor.

  Pored toga, konstantno radimo na unapređivanju korisničkog iskustva naših korisnika. U tom kontekstu frekventno sprovedimo redizajn našeg prodajnog internet portala kako bi postao više intuitivan i prilagođen potrebama postojećih i potencijalnih klijenata.

  U skladu sa našim strateškim usmerenjem „Klijent u fokusu“, trudimo se da digitalizujemo što više procesa, kako bismo na bazi sagledavanja potreba svih naših potencijalnih klijenata i u otežanim uslovima mogli da ponudimo adekvatan proizvod.

  Koliko je Sava osiguranje angažovano u segmentu društveno odgovornog poslovanja?

  Sava osiguranje, kao društveno odgovorna kompanija, aktivno učestvuje u životu lokalne i šire društvene zajednice, kroz brojne humanitarne akcije, sponzorstva, donacije, akcije za podršku kulturnih i sportskih manifestacija.

  I ove godine nastavljamo uspešnu dugogodišnju saradnju sa Srpskim atletskim savezom, gde kroz promociju sporta i zdravog načina života želimo i da podstaknemo mlade na brigu o sebi, a svakako i da podržimo naše fantastične sportiste.

  Takođe, Sava osiguranje je i pre, a posebno tokom situacije sa pandemijom, poseban akcenat stavilo i na brigu o svojim zaposlenima, da sačuvamo njihovo zdravlje, omogućimo nesmetan rad u potpuno novim uslovima poslovanja, podstaknemo da budu još bolji, kreativniji, zadovoljniji, da pre svega sačuvamo ljude i da budemo spremni za nove pobede.

  U kojoj meri imate podršku svoje matične kompanije Sava Re, odnosno Osiguravajuće grupe Sava?

  Sava Osiguravajuća grupa posluje, kako u Republici Srbiji, tako i u našim susednim zemljama. Sava Re pruža usluge reosiguranja za preko 350 partnera širom sveta, a u oblasti osiguranja, Sava Osiguravajuća grupa je jedna od vodećih u jugoistočnoj Evropi.

  Podrška se prvenstveno ogleda u unapređivanju poslovnih procesa i prenosu know-how-a, obezbeđivanju najsavremenijih sredstava za rad, odnosno softvera sa ciljem postavljanja najviših evropskih standarda u poslovanju.

  Jedan od ključnih ciljeva Sava Osiguravajuće grupe odnosi se na ubrzan proces digitalizacije, tehnološku modernizaciju, ulaganja u IT sektor kako bi se što brže i lakše odgovorilo na izazove, zaštita sopstvenih resursa i klijenata od sajber rizika, koji je sa ubrzanom digitalizacijom sve učestaliji.

  Želimo da istaknemo da Sava Osiguravajuća grupa konstantno održava ocenu boniteta na nivou A, prema oceni bonitetnih agencija Standard & Poor i AM Best.

  Na šta će SAVA osiguranje staviti fokus do kraja ove godine? Koja su vaša očekivanja?

  Sava osiguranje je posvećeno stabilnom i održivom rastu i razvoju. Postavljeni planovi su sa jedne strane ambiciozni, ali uz nastavak pokrenutih trendova i projekata, dostižni.

  Jačanje brenda, nastavak digitalne transformacije naših poslovnih procesa, nova partnerstva na korporativnom nivou, dalji rast efikasnosti svih segmenata poslovanja, još bolji rezultati, briga o zaposlenima i klijentima jesu glavni strateški pravci Sava osiguranja za naredni period.