Beli dim u Vinči i dalje prisutan, nastavlja se zagašavanje požara a stigli i novi podaci o vazduhu

0
Foto: Printscreen

Na osnovu dobijenih izveštaja od Beo Čiste Energije i Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd i danas je nastavljeno sa zagašavanjem požara na deponiji Vinča koji je i dalje dubinskog karaktera, saopšteno je iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Beograda. Kako se dodaje, beli dim je i dalje prisutan ali nije primećeno širenje požara.

Na severnoj strani je nastavljeno sa polivanjem zahvaćenog područja emulzijom na bazi algi rastvorenih u vodi, dok se istočna strana se prekriva inertnim materijalom, navodi se u saopštenju.

U aktivnostima gašenja požara učestvovuju Beo Čista Energija d.o.o. i vatrogasna jedinica.

Sekretarijat navodi i da je od Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd dobio dnevni izveštaj o stanju zagađenosti vazduha od 8 do 20 časova.

Analizom podataka dobijenih sa automatskih mernih stanica utvrđeno je sledeće:

1. Na mernom mestu AMS Ovča

· Кoncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 10 µg/m3 do 16 µg/m3 sa srednjom vrednosšću od 12 µg/m3

· Кoncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 2 µg/m3 do 29 µg/m3 sa srednjom vrednosšću od 8 µg/m3

· Кoncentracije suspendovanih čestica RM10 su se kretale u rasponu od 13 µg/m3 do 49 µg/m3 sa srednjom vrednosšću od 24 µg/m3

· Кoncentracije suspendovanih čestica RM2,5 su se kretale u rasponu od 7 µg/m3 do 33 µg/m3 sa srednjom vrednosšću od 15 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija izračunavanjem indeksa kvaliteta vazduh se za navedeni period može oceniti kao odličan ili dobar.

2. Na mernom mestu AMS Zemun

· Кoncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 6 µg/m3 do 43 µg/m3 sa srednjom vrednosšću od 18 µg/m3

· Кoncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 7 µg/m3 do 47 µg/m3 sa srednjom vrednosšću od 19 µg/m3

· Кoncentracije suspendovanih čestica RM10 su se kretale u rasponu od 26 µg/m3 do 123 µg/m3 sa srednjom vrednosšću od 45 µg/m3

· Кoncentracije suspendovanih čestica RM2,5 su se kretale u rasponu od 11 µg/m3 do 23 µg/m3 sa srednjom vrednosšću od 15 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija izračunavanjem indeksa kvaliteta vazduh se za navedeni period može oceniti kao prihvatljiv, i zagađen pre svega zbog koncentracija suspendovanih čestica RM10 od 19 do 20 časova.

3. Na mernom mestu AMS Bulevar despota Stefana

· Кoncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 32 µg/m3 do 39 µg/m3 sa srednjom vrednosšću od 34 µg/m3

· Кoncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 14 µg/m3 do 42 µg/m3 sa srednjom vrednosšću od 29 µg/m3

· Кoncentracije suspendovanih čestica RM10 su se kretale u rasponu od 25 µg/m3 do 71 µg/m3 sa srednjom vrednosšću od 41 µg/m3

· Кoncentracije suspendovanih čestica RM2,5 su se kretale u rasponu od 14 µg/m3 do 52 µg/m3 sa srednjom vrednosšću od 26 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija izračunavanjem indeksa kvaliteta vazduh se za navedeni period može oceniti kao dobar i prihvatljiv, pre svega zbog koncentracija suspendovanih čestica.

4. Na mernom mestu AMS Novi Beograd

· Кoncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 20 µg/m3 do 59 µg /m3 sa srednjom vrednosšću od 32 µg/m3

· Кoncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 12 µg/m3 do 45 µg/m3 sa srednjom vrednosšću od 21 µg/m3

· Кoncentracije suspendovanih čestica RM10 su se kretale u rasponu od 19 µg/m3 do 42 µg/m3 sa srednjom vrednosšću od 25 µg/m3

· Кoncentracije suspendovanih čestica RM2,5 su se kretale u rasponu od 10 µg/m3 do 19 µg/m3 sa srednjom vrednosšću od 13 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija izračunavanjem indeksa kvaliteta vazduh se za navedeni period može oceniti kao odičan i dobar.

5. Na mernom mestu AMS КBC dr Dragiša Mišović

· Кoncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 15 µg/m3 do 29 µg/m3 sa srednjom vrednosšću od 30 µg/m3

· Кoncentracije suspendovanih čestica RM10 su se kretale u rasponu od 10 µg/m3 do 19 µg/m3 sa srednjom vrednosšću od 12 µg/m3

· Кoncentracije suspendovanih čestica RM2,5 su se kretale u rasponu od 4 µg/m3 do 26 µg/m3 sa srednjom vrednosšću od 12 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija izračunavanjem indeksa kvaliteta vazduh se za navedeni period može oceniti kao odličan ili dobar.

6. Na mernom mestu AMS Vinča

· Кoncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 8 µg/m3 do 14 µg/m3 sa srednjom vrednosšću od 11 µg/m3

· Кoncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 3 µg/m3 do 17 µg/m3 sa srednjom vrednosšću od 7 µg/m3

· Кoncentracije suspendovanih čestica RM10 su se kretale u rasponu od 11 µg/m3 do 26 µg/m3 sa srednjom vrednosšću od 17 µg/m3

· Кoncentracije suspendovanih čestica RM2,5 su se kretale u rasponu od 8 µg/m3 do 22 µg/m3 sa srednjom vrednosšću od 14 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija izračunavanjem indeksa kvaliteta vazduh se za navedeni period može oceniti kao odličan ili dobar.

Gradađanima se savetuje da ukoliko osete prisustvo dima u vazduhu zatvore prozore i izbegavaju boravaka na otvorenom prostoru.

Informacije o trenutnom kvalitetu vazduha kao i preporuke za ponašanje opšte populacija ali i posebno osetljivih grupa dostupne su na internet stranici Beoeko.