Bebbo: Kako da budeš dobar roditelj

Saveti o dojenju, ishrani, vakcinaciji, igri, učenju i zdravlju, najtraženiji su među roditeljima, a aplikacija Bebbo nudi upravo na dokazima zasnovane odgovore na ova ali i mnoga druga pitanja u vezi sa razvojem deteta i dobrobiti roditelja. Inovirana aplikacija Bebbo ima brojne tehničke prednosti, a znatno je povećan i izbor naučno dokazanih i na proverenim praksama zasnovanih saveta i znanja koji su kreirani uz zajednički rad brojnih saradnika

0
Ilustracije: UNICEF

Ti prvi dani kada beba dođe kući su zaista nepredvidivi. “Dobro je, preživeli smo prvu noć…”, rečenica je koja se često može čuti. A onda dođe i svaka sledeća i tako redom. A dođe i mnogo pitanja, nepoznanica, nesigurnosti i dilema šta treba raditi sa bebom – od toga zašto plače ili da li diše!? Pa i kad više ne bude beba, ima mnogo pitanja. Zato je svakom roditelju potrebna podrška. Od rođenja do prvog dana škole –mobilna aplikacija Bebbo nudi odgovore na najčešća pitanja roditelja.

Ova aplikacija je podrška koja treba roditeljima u prvim godinama života njihovog deteta, kako bi pratili rast i razvoj, brinuli o zdravlju i ishrani deteta, pravovremenim pedijatrijskim pregledima i vakcinaciji, ali i brinuli o sebi.

Bebbo je u stvari unapređena verzija aplikacije „HaloBeba – Vaš saputnik u roditeljstvu” koju su razvili UNICEF u Srbiji i Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, zajedno sa telefonskim savetovalištem HaloBeba, a u saradnji sa Nordeus fondacijom.

U Srbiji smo navikli na HaloBebu kada postoji neki problem ili neophodan savet, a šta je novo kod aplikacije Bebbo i koje su njene prednosti, objašnjava Deyana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji:

“Verujem da je čudesni tim HaloBeba telefonskog savetovališta bar jednom u poslednjih 20 godina bio podrška svakoj porodici sa malom decom u Srbiji. Bilo nam je veliko zadovoljstvo da razvijanjem HaloBeba mobilne aplikacije 2020. godine, u partnerstvu sa Nordeus fondacijom, podržimo HaloBeba tim da na jedan inovativni način dopre do još većeg broja porodica i postane još dostupniji izvor informacija za roditelje. Već nakon prvih meseci postalo je jasno da će ta nova, digitalna usluga preći granice Srbije, pa je aplikacija poslužila kao prototip za razvijanje unapređene verzije koja je dobila novi naziv – Bebbo – i biće dostupna u 11 zemalja na 19 jezičkih varijanti. Već prve objave pokazuju da će Bebbo biti veoma koristan i interesantan vodič kroz razigrano roditeljstvo i brojnim porodicama u dijaspori.”

Regionalna kancelarija UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju prepoznala je inovativni kvalitet originalne HaloBeba aplikacije, na čijim temeljima je nastala aplikacija Bebbo, i omogućila je da ova nova aplikacija bude dostupna i u drugim zemljama.

Inovirana aplikacija Bebbo ima brojne tehničke prednosti, a znatno je povećan i izbor naučno dokazanih i na proverenim praksama zasnovanih saveta i znanja koji su kreirani uz zajednički rad brojnih saradnika Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, Instituta za mentalno zdravlje i uz konsultovanje međunarodno priznatih i proverenih resursa u oblasti razvoja dece u ranom detinjstvu. “U današnje vreme svi imamo pristup brojnim informacijama, ali je važno da su one bazirane na naučnim dokazima i Bebbo je baš taj izvor informacija”, naglašava direktorka UNICEF-a.

Saveti o dojenju, ishrani, vakcinaciji, igri, učenju i zdravlju, najtraženiji su među roditeljima, a Bebbo nudi upravo na dokazima zasnovane odgovore na ova ali i mnoga druga pitanja u vezi sa razvojem deteta i dobrobiti roditelja.

Kako roditelji najčešće zovu HaloBeba savetovalište u urgentnim situacijama sa pitanjima koja se vrlo često odnose za zdravlje i bezbednost novorođenčeta, aplikacija Bebbo, kao novi sveobuhvatniji vid savetodavne podrške, roditelje osnažuje za brigu o podsticanju razvoja deteta, od rođenja do polaska u školu, kroz igru i druge stimulativne aktivnosti, i jača roditeljske veštine nošenja sa roditeljskim stresom.

A sve je više dokaza da su prve godine života najvažnije za budući razvoj i zato je važna podrška koju dobijaju roditelji i bebe. Periodom ranog razvoja smatra se prvih šest godina života, ali se posebno ističe da je prvih 1000 dana najvažnije kada govorimo o razvoju. U tom periodu mozak se najbrže razvija i dete istovremeno savladava brojne razvojne zadatke: uči da sedi, stoji, hoda, govori, samo se hrani, komunicira sa ljudima oko sebe, igra se, istražuje svet…, objašnjava dr Aleksandra Stojadinović, pedijatar u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine i vanredni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

“Stoga je ovaj period, period ogromnih mogućnosti. Istraživanja su pokazala da ako dete odrasta u podsticajnom okruženju, ono ima šanse da ostvari svoje pune potencijale, a pozitivni efekti će biti prisutni tokom čitavog života. Rano detinjstvo je period koji određuje kako će se dete dalje razvijati, učiti, ponašati. Ova deca kasnije imaju više uspeha u školi, postižu bolje obrazovanje, kasnije imaju bolje plaćen posao, boljeg su zdravstvenog stanja što predstavlja dobrobit za čitavo društvo.”

Međutim, dodaje doktorka Stojadinović, period ranog razvoja je i period velike ranjivosti. Ukoliko dete odrasta u nepovoljnom okruženju, na primer u siromaštvu, u porodici u kojoj postoji nasilje ili zloupotreba alkohola ili droga, ako je izloženo zanemarivanju ili zlostavljanju, i ako porodica nema podršku da se suoči sa svim izazovima, razvoj deteta može biti ozbiljno ugrožen.

“Ovi nepovoljni uticaji će ugroziti građu i funkcionisanje mozga deteta zbog čega ono neće moći da ostvari potencijale koje su mu dati rođenjem. Deca koja odrastaju u ovakvim uslovima mogu imati slabije razvijen govor i siromašniji rečnik, biti nedovoljno pripremljena za školu, i postizati lošiji uspeh, uz rizik da napuste školovanje i ispadnu iz sistema obrazovanja. Kasnije, kao mladi mogu ispoljiti teškoće u osamostaljivanju i prilagođavanju, biti u riziku od sukoba sa zakonom, a kroz život mogu imati veće izazove u zaposlenju, lošije plaćene poslove i biti u riziku od siromaštva.”

Ekonomista i dobitnik Nobelove nagrade 2000. godine Džejms Hekmen je sa saradnicima, kroz svoja istraživanja dokazao da je za svako društvo ulaganje u rani razvoj dece veoma korisna i isplativa investicija. Kasnija ulaganja u razvoj daju daleko slabije efekte, a zahtevaju mnogo veći napor i investicije, podseća dr Aleksandra Stojadinović.

Istraživanja pokazuju da su roditeljima potrebni dodatna podrška u razumevanju ranog razvoja i praktični saveti kako da podstiču razvoj deteta. Tu je deo odgovora kolika je važnost da postoji aplikacija kao Bebbo, odnosno servis gde roditelji uvek mogu da se obrate za pomoć oko neophodnih pitanja i saveta u vezi sa bebom.

Deyana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji, kaže da roditelji više znaju o fizičkom i motornom razvoju nego o socioemocionalnom, o tome kako da podstiču razvoj prateći uzrast i potencijale svog deteta, kako da uoče razvojne rizike i kome da se obrate za pomoć i podršku.

“Za oko 60.000 male dece u Srbiji koja se na godišnjem nivou suočavaju sa razvojnim rizicima, kašnjenjima i poteškoćama i njihove porodice ono što pravi razliku u kvalitetu života jeste dostupnost podrške”, objašnjava Kostadinova. Ona dodaje da iskustva neposrednog rada pedijatara, patronažnih sestara, vaspitača, psihologa i drugih sa porodicama male dece, ukazuju da je potrebno osnažiti mame i tate za roditeljstvo kroz igru i interakciju, kroz učenje u igrovnom kontekstu: “Vraćanje igre i razigranog roditeljstva u fokus, posebno u poslednje dve godine kada se dosta vremena provodilo u kući i nekom vidu socijalne izolacije, pokazalo se kao ključna podrška mentalnom zdravlju porodice. Roditeljski savez koji grade mama i tata, porodica kao sigurna baza i podsticajna sredina za rano učenje, nezamenljiva su podrška razvoju i odrastanju male dece i osnova za uspostavljanje dobrih odnosa sa vršnjacima i okruženjem, za uspešno školovanje i kvalitetan život.”

Kada je reč o prevremeno rođenoj deci i deci sa razvojnim kašnjenjima i smetnjama, Bebbo pruža brojne prilike roditeljima da na vreme uoče razvojne rizike (biološke i sredinske) i obrate se za pomoć svojim pedijatrima, razvojnim savetovalištima i drugim uslugama sistema i civilnog sektora kada su zabrinuti za dobrobit svoje dece i porodice.

Aplikacija roditeljima pruža obilje interesantnih i pouzdanih informacija i saveta koji će im pomoću u ostvarivanju roditeljske uloge. U okviru aplikacije nalaze se brojni članci koje su pisali stručnjaci iz različitih oblasti, a namenjeni su edukaciji roditelja. “Deo aplikacije koja je namenjena praćenju razvoja, pomaže roditeljima da provere da li je dete postiglo određene veštine i upućuje ih kada treba da se obrate pedijatru ukoliko postoji neko odstupanje”, priča doktorka Stojadinović koja prati i podržava razvoj sadržaja aplikacije.

“Bebbo je dragocena aplikacija od koje mogu imati koristi roditelji i svi oni koji učestvuju u odgajanju deteta, ali i profesionalci koji pružaju zdravstvenu zaštitu deci, pre svega pedijatri. Ona će roditeljima pružiti korisne informacije i savete, a svakako će doprineti i da se između roditelja i pedijatra uspostavi dobra saradnja”, naglašava dr Aleksandra Stojadinović.

Aplikacija je besplatna i može da radi van mreže, u okruženju sa ograničenim internet dometom. Inga Mijailović, šefica HaloBeba telefonskog savetovališta i savetnica, objašnjava da je svim roditeljima i starateljima potrebna podrška, pouzdan, stručan savet kako bi svom detetu obezbedili da dostigne maksimum svojih razvojnih potencijala. Podrška je posebno potrebna u trenucima kada se porodica suočava sa većim izazovima ili kriznim periodima. “Aplikacija je nastala sa željom da roditeljima pruži praktične savete kako bi ih osnažila u njihovoj roditeljskoj ulozi. Osnaženi roditelji će imati više samopouzdanja i biće spretniji u kreiranju prilika za optimalan razvoj deteta”, objašnjava Inga Mijailović kako je nastalo ovo inovativno rešenje.

A kako zapravo Bebbo odgovara na potrebe roditelja?

Aplikacija daje roditeljima sveobuhvatne i pouzdane informacije. Bogata je člancima i video-zapisima koji su svrstani u kategorije: Igra i učenje, Ishrana i dojenje, Responsivno (podsticajno) roditeljstvo, Zdravlje i dobrobit, Bezbednost i zaštita, Roditeljski kutak.

“U njoj roditelji mogu da nađu odgovore na mnoga pitanja, reše dileme i nedoumice. Da nauče kako da brinu o sebi i svojim potrebama jer nam je zdravlje roditelja takođe važno. Naučiće kako da kanališu ljutnju, bes, reše konflikte, stresne situacije, pravilno se hrane, vežbaju i neguju partnerske odnose”, priča Inga Mijailović.

Naučiće, dodaje, kako da prate detetove potrebe, da na pravi način, u pravo vreme na njih odgovore, kako da se igraju sa bebom, pričaju sa bebom, da je hrane, kupaju, neguju, da kreiraju bezbedno okruženje.

Aplikacija je personalizovana i ukoliko unesu datum rođenja i pol deteta dobijaće preporuke, savete i informacije koje su od značaja baš za taj uzrast i za to dete. Ako imaju više dece, mogu da kreiraju više profila. Oba roditelja mogu koristiti aplikaciju istovremeno. Podaci su bezbedni i čuvaju se na uređaju korisnika.

Ako unesu datum i vrstu vakcine koju je primilo njihovo dete, dobijaće podsetnike kada je vreme za sledeću vakcinaciju i moći će da pročitaju sve što ih zanima o svakoj predviđenoj vakcini (od kojih bolesti štiti, kada, kako i gde se daje, koje su kontraindikacije za vakcinaciju, mogući neželjeni efekti).

Mogu da prate rast deteta kada unesu podatke o visini i težini deteta. Podaci se prikazuju na krivulji, a roditelji dobijaju informaciju o optimalnom rastu u tom uzrastu i preporuke kako da podstaknu napredovanje deteta ako je to potrebno.

Moguća je evidencija svih preventivnih pedijatrijskih pregleda, upoznavanje roditelja sa sadržajem poseta lekaru, kako se pripremiti za pregled, šta očekivati i pitati lekara, kao i podsetnik kada otići na sledeći pregled.

Veoma važna oblast je Igra. Aplikacija nudi smernice kako kroz igru da roditelji podstaknu razvoj deteta, kako da razumeju detetove potrebe i ponašanje.

“Razvoj deteta roditelji mogu da prate po mesecima, da urade procenu za svaki uzrast, da li je dete dostiglo očekivano, da li postoji neki zastoj u razvoju ili je neke veštine ranije imalo pa izgubilo, ili postoje neki drugi razlozi za zabrinutost, te da dobiju savet kada je potrebno da se obrate lekaru. Aplikacija je jednostavna za navigaciju i upotrebu. Bebbo može da postane zaista saputnik u roditeljstvu, tačka oslonca, podrška, izvor samopouzdanja i da uz sve druge sisteme podrške koji postoje, roditeljstvo učini uspešnijim”, naglašava Inga Mijailović.

Mobilna aplikacija Bebbo dostupna je u Google i Apple onlajn prodavnicama. Nordeus fondacija, kao partner, i stručnjaci ove kompanije bili su instrumentalni za njen razvoj.

„Znanje i tehnologija ne poznaju granice, već njihova snaga raste deljenjem. Tome u prilog govori i to da ovakav sistem podrške prelazi granice naše zemlje i širi svoj pozitivni uticaj. Ponosni smo zbog prilike da, od prvog dana, doprinesemo svojim znanjem i iskustvom. Ovako široko dostupna i besplatna podrška mnogo znači, kako roditeljima, tako i deci, a posebno je neprocenjiva sada, kada su i zdravstveni i obrazovni sistemi pred izazovima pandemije”, izjavio je Branko Milutinović, generalni direktor Nordeusa i jedan od osnivača Nordeus fondacije.