AstraZenekina vakcina efikasna protiv “indijske” varijante virusa

  0

  Novi podaci Javnog zdravstva Engleske (PHE) pokazali su da vakcina protiv COVID-19 AstraZeneke nudi visoke nivoe zaštite protiv delta varijante virusa poznatije i kao „indijska“ varijanta.

  Podaci su pokazali su da su dve doze AstraZenekine vakcine 92 odsto efikasne protiv hospitalizacije zbog varijante delta i nisu pokazale smrtnost među vakcinisanim, saopštila je kompanija.

  Vakcina je takođe pokazala visok nivo efikasnosti protiv varijante alfa (poznatije kao varijanta „kent“) sa smanjenjem hospitalizacija za 86% i nije zabeležen ni jedan smrtni slučaj.

  Podaci ukazuju da je efikasnost vakcine protiv blaže simptomatske bolesti, iako značajna, bila niža.

  Efikasnost vakcine protiv simptomatske bolesti bila je 74% protiv varijante alfa, 64% protiv varijante delta.

  Veću efikasnost protiv teške bolesti i hospitalizacije potkrepljuju nedavni podaci koji pokazuju snažan odgovor T-ćelija na vakcinu AstraZeneke za koornavirus, što bi trebalo da korelira sa visokom i trajnom zaštitom.

  Mene Pangalos, izvršni potpredsednik, BioPharmaceuticals R&D, rekao je: “Ovi dokazi pokazuju da COVID-19 vakcina AstraZeneka pruža visok nivo zaštite protiv delta varijante, što je trenutno kritično područje zabrinutosti s obzirom na brzu transmisiju. Podaci pokazuju da će vakcina i dalje imati značajan uticaj širom sveta s obzirom na to da i dalje čini ogromnu većinu zaliha za Indiju i Kovaks”.

  Analiza je obuhvatila 14.019 slučajeva varijante delta – od kojih je 166 hospitalizovano – između 12. aprila i 4. juna, uzimajući u obzir hitan prijem u bolnice u Engleskoj.

  Ovi dokazi protiv delta varijante zasnovani su na ograničenom praćenju nakon druge doze, što bi moglo uticati na procenu efikasnosti.

  Delta varijanta je ključni faktor trenutnom talasu zaraze na indijskom potkontinentu i šire.

  Nedavno je zamenila varijantu alfa kao dominantni soj u Škotskoj i odgovoran je za primetan porast slučajeva u Ujedinjenom Kraljevstvu.

  Strateška savetodavna grupa SZO-a za imunizaciju (SAGE) preporučila je COVID-19 vakcinu AstraZeneca u zemljama u kojima preovlađuju nove varijante, poput delta varijante koja zabrinjava.