Ako želimo da smanjimo štetnost izazvanu pušenjem, moramo imati globalni konsenzus o upotrebi manje štetnih alternativa

0

Proizvodi koji zagrevaju duvan i elektronske cigarete u velikoj meri mogu doprineti poboljšanju javnog zdravlja i kvalitativno uticati na živote miliona pušača širom sveta. Zato je potrebno omogućiti njihovu široku primenu – poručeno je sa nedavno održanog virtuelnog Samita o elektronskim cigaretama, koji je okupio veliki broj naučnika i zdravstvenih eksperata iz celog sveta.

Debora Robson, viši predavač za smanjenje štete od duvana na Kings koledžu u Londonu, iznela je podatak da je u poslednjih godinu dana samo 9 odsto od ukupno 37 odsto pušača koji su u poslednjih godinu dana pokušali da ostave cigarete – u tome i uspelo. Prevedeno u brojke, to znači, da od 100 pušača, 91 osoba nije htela ili joj nije pošlo za rukom da ostavi cigarete. „ Sa stanovišta kontrole duvana, izuzetno je dobro što na sto pušača devetoro njih uspeva da ostavi cigarete. Ipak, moramo postaviti pitanje šta ćemo da radimo sa onih 91 koji su u tome omanuli“, kaže Robson i ukazuje na značaj promocije manje štetnih alternativa i prihvatanja drugačije politike kontrole duvana.

„Postoje daleko bezbedniji načini upotrebe nikotina, kojim se izbegava ogromnan rizik koji nastaje kao posledica duvanskog dima i štetnih materija koje se nalaze u njemu, a koje su produkt sagorevanja“ – istakao je Klajv Bejts, bivši direktor Britanske akcije o pušenju i zdravlju i dodao da proizvodi koji zagrevaju duvan mogu dovesti do toga da se konzumacija cigareta rapidno smanji.

Vodeće svetske zdravstvene institucije otežavaju put u svet bez duvanskog dima

Bejts navodi da se vodeće zdravstvene institucije zalažu za zabranu e-cigareta i proizvoda koji zagrevaju duvan, upozoravajući na dalekosežne negativne posledice ovakve politike.

„Svetska zdravstvena organizacija promoviše zabranu i nagrađuje one koje te zabrane sprovode, poput nagrade indijskom ministru zdravlja, nakon što je ova zemlja uvela zakon o zabrani e-cigareta. Ovde nije bilo evaluacije da li je ovo bila uspešna, dobra ideja, niti znamo koje su bile posledice. To je bila nagrada za legislativu, politika je stvar koja je bitna. To je još gore nego obična prohibicija, to je kao da ste zabranili upotrebu čistih igala osobama koje upotrebljavaju narkotike – zapravo zabranjujete nešto što ima zdravstvene benefite“, rekao je Bejts.

Dr Karl E Lund, viši istraživač na Norveškom institutu za javno zdravlje ukazao je na stavove dela stručne javnosti koja ne podržava manje štetne alternative, zbog upitnosti njihove efikasnosti kada je „izlečenje“ od pušenja u pitanju, kao i zbog činjenice da, iako su transformisali duvansku industriju, savremeni uređaji izazivaju zavisnost, jer sadrže nikotin.

Lund ne osporava da oni izazivaju zavisnost, ali ukazuje na bitnu razliku u poređenju sa cigaretama – posledice po zdravlje konzumenta. Naime, on ističe da alternativni duvanski proizvodi, zasnovani na nauci, nose daleko manje zdravstvene rizike od pušenja i sagorevanja duvana.

Nadovezujući se na ovaj stav, Klajv Bejts je dalje ukazao da se ne radi o tome da se eliminiše nikotin, već da se omogući njegovo konzumiranje na manje štetan način. „Imamo glavnu inovaciju u načinu na koji se nikotin može konzumirati, koja počiva na tehnologiji zagrevanja, a ne sagorevanja duvana, pri čemu se stvara aerosol“, koji se bitno razlikuje od duvanskog dima. „Ljudi to porede sa evolucijom u auto-industriji i prelaska sa benzinskih motora na električna vozila, revolucije u oblasti energetike od fosilnih goriva do obnovljivih izvora energije“, naveo je on.

Koncept smanjenja štetnosti – prilika ili pretnja?

Učesnici Samita složili su se da je, kada je koncept smanjenja štetnosti u pitanju, određeni broj naučnika iz oblasti kontrole duvana u „očajničkoj potrazi za štetom“. Razlog tome, kako navode, leži u tome što bez štetnosti ne bi bilo ni kontrole duvana i ukazuju na rat koji se vodi protiv duvanske industrije, za koju kažu da predstavlja važnog aktera u borbi protiv klasičnih cigareta i duvanskog dima.

„Taj rat zagađuje ceo ovaj prostor i udaljava nas od objektivnog i racionalnog pogleda na oblast javnog zdravlja. Ako imamo ubeđenje da je ono što industrija radi apriori loše, kako je onda moguće da želimo smanjenje štete? Jer, upravo će kompanije iz duvanske industrije obezbediti proizvode redukovanog rizika“, istaknuto je na Samitu.

Naučnici su istakli da je potrebno razumevanje koncepta smanjenja štetnosti, te da je njegov fokus na pozitivnoj promeni u čijem su centru svi pušači. Uz znanje, veštine i resurse koje u borbi sa duvanskim dimom imamo na raspolaganju, neophodan je i globalni konsenzus da se svi izazovi u oblasti kontrole duvana pravilno adresiraju, zaključili su oni.