Akademik Zoran Knežević izabran za novog generalnog sekretara SANU

0
Nedeljnik

(Beta) – Na Izbornoj skupštini Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), koja je održana danas, za generalnog sekretara SANU je izabran akademik Zoran Knežević.

Knežević je član Odeljenja za matematiku, fiziku i geo-nauke SANU. Njegov mandat trajaće do isteka mandata Predsedništva SANU, tj. do 3. aprila 2023. godine.

Akademik Knežević je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Njegov glavni naučni doprinos pripada oblasti analitičkih teorija kretanja malih tela. Spada u red najvećih poznavalaca malih tela u svetu.

Od 1973. godine obavlja niz različitih istaknutih funkcija u Astronomskoj opservatoriji u Beogradu. Direktor Opservatorije bio je od 2002. do 2014. godine.

Za dopisnog člana SANU je 2009. godine, a za redovnog 2015.

Član je više medjunarodnih i srpskih astronomskih organizacija. Na predlog italijanskih astronoma, jedan asteroid – 3900 Knežević – nazvan je po njemu.