AIGO: Primenjujemo koncept racionalnog trošenja resursa

0
Ilustracija: AIGO

AIGO kao jedna od vodećih domaćih kompanija u globalno orijentisanom IT sektoru – vrednosti i ideje koje promovišu ciljevi održivog razvoja UN svesno je uvrstila u aspekte svog poslovanja. I trudi se da sve politike i standarde koje dalje implementira ne ostanu samo mrtvo slovo na papiru.

Nadalje, AIGO stoji na stanovištu da su njeni zaposleni istovremeno i podjednako i članovi šire zajednice. Briga o zaposlenima, kao najvažnijem resursu kompanije, tako je najviši prioritet iz dvostrukih razloga. Deo te brige ogleda se i u organizaciji preventivnih pregleda za zaposlene, u promociji zdravog načina života. A podjednako vodi se računa i o stalnoj edukaciji, racionalnom trošenju resursa i ono što je veoma važno – odgovornom odnosu prema životnoj sredini i zajednici u kojoj živimo i poslujemo. Koncept racionalnog trošenja resursa nije puka štedljivost, već pre svega posledica svesti da ne treba uzimati iz okoline više no što nam je potrebno.

Intenzivnim pružanjem podrške velikom broju humanitarnih akcija AIGO nastoji da svet učini boljim mestom za život, a radom na tome da u budućnosti kreira i svoj, autentični i racionalni sistem za humanitarno pomaganje, želi da izvuče svrsishodni maksimum od onoga što daje.

Pre bilo čega drugog, treba napomenuti da ono čime se kompanija bavi, merljivo i kapitalno pomaže održivom razvoju. Pomažući svojim klijentima da digitalizuju i racionalizuju poslovanje sa dokumentima – po prirodi posla čuva prirodu. Isto tako omogućavanjem klijentima da organizaciono optimizuju svoje poslovanje, doprinosi se ogromnoj optimizaciji i svih drugih resursa. A nezavisno od rada sa drugima, podjednako je važno racionalno se odnositi i prema svojoj potrošnji resursa. To je kultura kompanije AIGO: onaj ko se bavi optimizacijom ne sme biti neracionalan.