Upravni odbor Advokatske komore Srbije se u pogledu svih razloga sadržanih u primljenom zahtevu već izjasnio i doneo odluke, kako u pogledu protivustavnog uvođenja vanrednog stanja u Republici Srbiji tako i u pogledu održavanja suđenja putem video linka bez prisustva okrivljenog na glavnom pretresu.

Advokatska komora Srbije je odmah po otpočinjanju postupaka koji se odvijaju putem video linka, odnosno putem skajp aplikacije, reagovala svojim dopisom Vladi Republike Srbije i Ministarstvu pravde, i izrazila svoje protivljenje uvođenju ovakvih postupaka koji nisu predviđeni Ustavom i Zakonikom o krivičnom postupku i koji predstavljaju drastično kršenje prava okrivljenog na pravično suđenje. Istaknuto je da se ne može uvoditi jedan novi institut u naše krivično zakonodavstvo jednostavnim dopisom Ministarstva pravde , i da se, u tom smislu, moraju poštovati odredbe člana 200 Ustava Republike Srbije i procedura koju taj član predviđa.

Vlada Republike Srbije je, po ovom dopisu, donela Uredbu o načinu učešća optuženog na glavnom pretresu koji se održava za vreme vanrednog stanja, a na osnovu člana 200 Ustava Republike Srbije.

Na ovaj način, Upravni odbor je postigao da se, u uslovima kada se suđenja putem video linka sprovode u realnosti bez obzira na naše protivljenje, donese Uredba koja predstavlja potvrdu da se radi o odstupanju od zajamčenih ljudskih prava, u kojoj je ograničeno njeno vremensko trajanje, i koja će prestati da važi po ukidanju vanrednog stanja. Upravni odbor je ostao dosledan svom stavu da ne ulazi u pravo države da odlučuje koje su mere za suzbijanje epidemije celishodne, ali da te mere mora donositi na zakonit način.

Upravni odbor ukazuje na član 4 Кodeksa profesionalne etike advokata u kojem se kaže da advokat zastupa nezavisno, u skladu sa svojim uverenjima, zasnovanim na pozitivnom pravu, pravnoj nauci i praksi, međunarodnim pravnim standardima, statutu i Кodeksu. U tom smislu, svaki advokat ima izbor da li će zastupati u postupcima koji se odvijaju putem linka ili ne, koju odluku će doneti u skladu sa svim okolnostima svakog pojedinačnog slučaja, u skladu sa svojim uverenjima i interesima svog klijenta, koristeći procesna sredstva koja ima na raspolaganju.

Advokatska komora Srbije na to pravo advokata ne može i ne sme uticati osim u slučaju da organi komore donesu odluku o obustavi rada, koja u skladu sa članom 33 tačka 27 Statuta, po odluci Upravnog odbora ne može trajati duže od tri dana, dok o toj meri ne odluči Skupština Advokatske komore Srbije.

Bez obzira na ovu statutarnu prepreku, Upravni odbor smatra da bi obustava rada advokata, za vreme trajanja vanrednog stanja, koje je na snazi uprkos našem stavu o njegovoj ustavnosti, bila suprotna interesima advokature i kontraproduktivna u odnosu na ostvarivanje njenih zahteva i ciljeva u narednom periodu, a koji se odnose na pitanja koja se tiču života i rada svih advokata. U okolnostima povećane društvene solidarnosti, advokatska obustava rada bi bila nesrazmerna cilju koji se želi postići i duboko protivna naporima društva u celini.

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Neophodna polja su označena *

Pre slanja komentara, pogledajte i upoznajte se sa uslovima i pravima korišćenja.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.