Advokatska komora izrazila nezadovoljstvo zbog selektivnog puštanja u rad servisa Republičkog geodetskog zavoda

0

Advokatska komora Srbije izražava nezadovoljstvo zbog puštanja određenih servisa Republičkog geodetskog zavoda u rad i omogućavanje rada samo državnim organima i javnim beležnicima.

Podsećamo javnost da advokati, kao profesionalni korisnici pristupaju podacima Republičkog geodetskog zavoda na dva načina: putem E-šaltera i putem pristupa centralizovanoj, odnosno proširenoj elektronskoj bazi podataka koju vodi Republički geodetski zavoda.

Nadležni iz Republičkog geodetskog zavoda potpuno zanemaruju činjenicu da advokatura pruža pravnu pomoć, kako je to propisano odredbom člana 67. Ustava RS, te da se pre odlaska na overu – solemnizaciju kod javnih beležnika građani moraju obratiti advokatima za pružanje pravne pomoći u vidu sačinjavanja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i drugih pravnih poslova.

U svojim saopštenjima nadležni iz Republičkog geodetskog zavoda potpuno izostavljaju svako pominjanje advokature i servisa koje koristi advokatura. Ovo nije prvi put da nadležni u Republičkom geodetskom zavodu ne shvataju suštinu zajemčenog ljudskog prava na pravnu pomoć, probleme koji postoje sa upisima prava, kao i sve što je vezano za promene nosilaca prava, a što je nekada bila sudska nadležnost.

Ovako selektivnim puštanjem u rad pojedinih servisa Republičkog geodetskog zavoda povređeno je načelo javnosti, jer je građanima onemogućen pristup javnim podacima katastra nepokretnosti.

Advokatska komora Srbije zahteva informaciju kada će biti pušten u rad servis koji koriste za svoj rad advokati.