Advokati u petak stupaju u štrajk zbog odluke suda o troškovima obrade kredita: “Odnosi se na sve postupke”

0
Foto: Profimedia

Advokati u Srbiji u petak će u svim predmetima bez izuzetka stupiti u jednodnevni štrajk zbog spornih stavova Vrhovnog kasacionog suda (VKS) u vezi sa sa troškovima obrade bankarskih kredita i naplate premije osiguranja. Upravni odbor Advokatske komore Srbije (AKS) odlučio je da u petak bude organizovana jednodnevna obustava rada.

U odluci AKS navedeno je da se to odnosi na sve postupke, uključujući i tzv. pritvorske predmete, postupke prema maloletnicima i postupke po privremenim merama.

“U toku obustave rada advokati mogu da sačinjavaju pismene podneske koji su vezani za rok i u situaciji kada bi stranka izgubila pravo na podnošenje pravnog sredstva ili bi joj bila naneta nenadoknadiva šteta”, navedeno je u odluci, a prenosi RTS.

Ističu da Komora treba da putem medija obavestiti građane o obustavi rada i posledicama, “uz informaciju da jedinog krivca za obustavu mogu naći u Vrhovnom kasacionom sudu”.

U obrazloženju odluke podsećaju da je taj sud 16. septembra na sednici Građanskog odeljenja usvojio Dopunu pravnog stava o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita i Pravni stav o dozvoljenosti ugovaranja premija osiguranja, kao obaveze korisnika, kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK).

Obustavom rada advokati Srbije izražavaju najoštrije protivljenje ovim stavovima kojima se, kako smatraju, na direktan način narušava pravna sigurnost građana Srbije i menja dosadašnja sudska praksa sudova, te se uvode rešenja koja pogoduju bankarskom sektoru, a na štetu građana.

AKS smatra da je doneti pravni stav da je pravno valjana odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da plati banci premiju osiguranja kod NKOSK u direktnoj suprotnosti sa dosadašnom nespornom praksom svih sudova u Srbiji uključujući i VKS, te da bi primena ovakvog stava dovela do gubitka sporova na štetu građana, a u korist banaka.

Takođe, smatraju da dopuna stava Građanskog odeljenja VKS o dozvoljenosti ugovoranja troškova kredita, bez obaveze banke da posebno dokazuje strukturu troškova, dovodi do povlašćenog položaja banaka u odnosu na ostale privredne subjekte, a na štetu građana.

“Ovakvim postupanjem najviša sudska instanca u Srbiji stavila se na stranu ekonomskih interesa poslovno-bankarskih centara moći i izražava svoju sumnju u nezavisno postupanje VKS u konkretnom slučaju”, navedeno je u obrazloženju odluke AKS.