Vreme jezika: “Za mene kao pisca, jezik kojim pišem nije manje srpski zato što je i srpskohrvatski, hrvatskosrpski…”

Ako je 1966. bio razočaran u Tita, naredne godine Dobrica Ćosić verovatno se razočarao u Jugoslaviju. I, pre svega, u jugoslovenske intelektualce. To je godina kada se u Zagrebu pojavljuje Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog jezika, koju u Beogradu dočekuju sa oduševljenjem, svojim „Predlogom o razmišljanju o jeziku“. Bila je to jedna od mnogih … Continue reading Vreme jezika: “Za mene kao pisca, jezik kojim pišem nije manje srpski zato što je i srpskohrvatski, hrvatskosrpski…”