“Prvi put posle 95 godina, prvi put posle 142 godine…”: Šta je Peti oktobar u srpskoj istoriji

Posle 95 godina Petog oktobra 2000. godine dogodilo se političko čudo: jedan poluvekovni režim, ojačan ratovima i narodnim stradanjima, utemeljen na krizama, tranzicijom vlasništva nad trećinom državne imovine – izgubio je izbore koje je sâm raspisao. Lišen ideološke i rodoljubive legitimacije, on je opstajao na tezi da ima demokratsku podršku naroda (“Ne znam za izborni … Continue reading “Prvi put posle 95 godina, prvi put posle 142 godine…”: Šta je Peti oktobar u srpskoj istoriji