UniCredit Banka šestu godinu zaredom Najbolja banka za pružanje kastodi usluga međunarodnim investitorima u Srbiji

    0

    UniCredit sa velikim zadovoljstvom saopštava da je od strane uredništva magazina Global fajnans (Global Finance) proglašen za Najbolju banku za pružanje kastodi usluga međunarodnim investitorima (pod-kastodi) u 2019. godini u regionu Centralne i istočne Evrope (CIE), kao i pojedinačnim zemljama poput Srbije, Austrije, Bugarske, Češke Republike, Mađarske i Slovenije. 

    Uredništvo Global fajnans magazina se rukovodilo istraživanjem tržišta, mišljenjem eksperata i prijavama samih banka kako bi izabrali institucije koje pouzdano pružaju najbolje pod-kastodi usluge na pojedinačnim tržištima i regionima. Kriterijumi su uključivali sledeće: odnose sa klijentima, kvalitet usluge, konkurentne cene, glatko rešavanje nestandardnih situacija, tehnološke platforme, aktivnosti nakon saldiranja transakcija finansijskim instrumentima, planove kontinuiteta poslovanja i poznavanje lokalne regulative i prakse. U obzir su, takođe uzete i povratne informacije dobijene od korisnika kastodi usluga. Poslovanje u ovom segmentu je posmatrano u periodu od 1. januara do 31. decembra 2018.

    Andrea Dijamanti, direktor UniCreditove Divizije korporativnog, investicionog i privatnog bankarstva u regionu CIE, je izjavio: “Mi smo izuzetno srećni što smo širom regiona CIE i u pojedinačnim zemljama prepoznati za izvrsnost kada su u pitanju potrebe naših pod-kastodi klijenata. Posvećeni smo pružanju usluga našim klijentima i ova nagrada svedoči o tome da naši timovi razumeju potrebe klijenata zahvaljujući našem rasprostranjenom prisustvu na lokalnim tržištima, poznavanju tih tržišta, veštini i stručnosti. Naš fokus na poslovanje sa hartijama od vrednosti je potvrđen našim stalnim naporima da dodatno unapređujemo i usklađujemo naše usluge i proizvode, automatizujemo ključne procese na našim tržištima i na taj način još efikasnije uslužujemo naše klijente.”