Uloga HR-a u novim uslovima

  Piše Marina Rakić, HR direktor MK Group (iz predavanja održanog u sklopu SAM Akademije)

  0
  Foto: Promo

  Liberalizacijom tržišta kapitala i rada širom sveta došlo je do lakšeg i bržeg kretanja kapitala, ali isto tako i ljudi. Nakon velikih političkih događaja i kreiranja političkih blokova zemalja koji su obeležili 20. vek, u 21. veku svedočimo otvaranju svih zemalja prema globalnom tržištu, čime se konkurencija drastično povećala. To je dovelo do veće potražnje za kadrovima, za većom migracijom radne snage, ali takođe zaposleni imaju više mogućnosti pri odabiru poslodavaca. Rezultat je borba za talentima koja se sada odigrava na globalnom tržištu i stavlja kompanije u takav položaj da moraju da menjaju svoje modele rada kako bi privukle najbolje kadrove da rade za njih.

  Druga velika promena je vezana za tehnologiju, koja je omogućila jednostavnu i laku komunikaciju ljudima širom planete. Dok je pre petnaestak godina zahtev bio da kompanija ima svoju tehničku infrastrukturu, danas je sa Cloud tehnologijom sve olakšano i troškovi su smanjeni. Dovoljno je da neko ima dobru ideju, koju lako može da razvije uz minimalna ulaganja u IT infrastrukturu i korišćenjem alata i interneta svoje usluge ili proizvode plasira van granica svoje zemlje.

  Treća značajna promena su nove generacije koje tek ulaze na tržište radne snage sa potpuno drugačijim očekivanjima. U kompaniji MK Group smo svesni da oni ne traže toliko sigurnost od poslodavca, koliko im je važna autonomija u delovanju, svrha rada, iskustvo, lični i profesionalni rast, angažovanost kompanija u društvenoj odgovornosti.

  Šta onda znači transformacija organizacione kulture i iskustva zaposlenih u tom kontekstu, kao i nove uloge HR-a? Najlakše je objasniti kroz osećaj koji zaposleni imaju što rade u određenoj organizaciji. To je razlog što se sada kompanije širom sveta bave promenom kulture, usvajanjem novih vrednosti, edukacijom zaposlenih, menjanjem programa za zarade, nagrađivanje, mogućnosti napredovanja. Jednostavno, kompanije koje ulažu u ljude moći će da privuku najbolje i samim tim će opstati na tržištu.