U Ukrajini je zaglavljeno 25 miliona tona pšenice: Luke su blokirane, mogu li vozovi da preuzmu teret?

U Ukrajini je zaglavljeno 25 miliona tona pšenice – a ona je hitno potrebna svetskom tržištu. Tamošnje luke su, međutim, zbog rata blokirane. Mogu li teretni vozovi da preuzmu transport? Gazdinstvo Torbena Relfsa nalazi se 40 kilometara južno od Lavova. Zajedno sa ukrajinskim partnerima, taj Nemac na 1.900 hektara obradive zemlje uzgaja pšenicu, ječam, kukuruz … Continue reading U Ukrajini je zaglavljeno 25 miliona tona pšenice: Luke su blokirane, mogu li vozovi da preuzmu teret?