Tehnologija u službi nabavke

  0
  SAP

  Kako i na koji način tehnologija menja aktuelne poslovne modele nabavke?

  Na SAP Ariba događaju održanom u beogradskom hotelu Hyatt stručnjaci kompanije SAP su predstavili novi koncept inteligentnog upravljanja nabavkom i objasnili na koji način se menjaju  poslovni modeli u domenu nabavke primenom tehnoloških inovacija.

  Zoran Cvijić, SAP Ariba ekspert objasnio je novi koncept upravljanja nabavkom, a koji podrazumeva umreženost kupaca i dobavljača , što je doprinelo pojednostavljenju poslovnih procesa, donelo viši nivo transparentnosti poslovanja, strateške i operativne nabavke, kao i efikasniji nivo kolaboracije.

  Šta donosi koncept umreženost kupaca i dobavljača?

  Prošlogodišnji promet svih kupoprodajnih transakcija preko Ariba mreže kupaca i dobavljača (Ariba Network) realizovan u vrednosti od preko 3 triliona USD, što je veći promet od svih najpoznatijih portala zajedno – Amazon+Ebay+Alibaba. Ova brojka je dostignuta uz pomoć oko 4 miliona kompanija koje su trenutno članovi Ariba Network-a, a koji razmene oko 495 miliona dokumenata godišnje. Članovi Ariba Network-a su kompanije iz 190 zemalja sveta sa oko 26 miliona korisnika sistema.

  Kada je reč o strateškoj nabavci, rasploživ je veliki broj fukcionalnosti vezano za realizaciju nabavke direktnih materijala i opreme, sprovodjenje kompleksnih tenderskih postupaka i  e-aukcija, čime je omogućeno da se iz više uzastopnih ciklusa (delimično ili potpuno automatizovanih) može doći do najpovoljnije ponude, što direktno utiče na sniženje troškova odnosno veće uštede kompanije. Takodje visok stepen automatizacije u procesu kreiranja šablona nabavnih ugovora, u značajnoj meri smanjuje potreban rad na kreiranju, praćenju realizacije i administaciji nabavnih ugovora. Kao posebno interesantna opcija je praćenje potrošnje, zasnovana na različitim parametrima, čime se omogućava detaljna analitika potrošnje po unapred definisanim kriterijumima.

  Kada je reč o operativnoj nabavci to jest indirektnim materijalima, kroz Ariba poslovnu mrežu, dostupno je oko 200.000 različitih kataloga, čime se stiču mogućnosti da zaposleni koriste takozvani samouslužni servis za poručivanje, gde bi na raspolaganju imali samo kategorije materijala i usluga za koje su unapred ispregovarani najbolji uslovi.  

  Kada govorimo o već postojećim korisnicima SAP k SAP ERP ili S/4HANA rešenja,  činjenica je da je Ariba poslovna mreža u potpunosti integrisana sa navedenim sistemima i da je na taj način otvorena mogućnost da se na vrlo jednostavan način koriste sve dostupne Ariba funkcionalnosti. Takodje, one kompanije koje nisu SAP korisnici imaju mogućnost u potpunosti koriste SAP Ariba poslovnu mrežu– istakla je Olja Lapčević, SAP West Balkans Presales Expert.

  Zašto SAP Ariba?

  Zanimljive su analize postignutih ušteda od strane kompanija koje koriste Ariba poslovnu mrežu, a pokazuju da ovakav oblik automatizacije u nabavci može da  donese značajno povećanje produktivnosti, a kao poseban primer se ističe skraćenje vremena obrade porudžbine i do 70% procentata, kao i značajno skraćenje procesa administracije nabavnih ugovora koje u nekim primerima ide I do brojke od čak 60%. Ne treba izostaviti ni poptunu transparentnost procesa čime se omogućava sprovođenje internih procedura rada kao i omogućava externim revozorskim kućama jednostavan uvid u poslovanje kompanije.

  Svepristuna rastuća moć ekosistema poslovnih mreža već sada u značajnoj meri menja način rada i ulogu nabavke u kompanijama, te se isti trend može očekivati i u godinama koje dolaze. Zato, sa SAP Ariba rešenjem budite na vreme spremni za budućnost koja već kuca na vrata.